ORALENT

 
11070 BEOGRAD
UROŠA MARTINOVIĆA 14/5

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DOO
PRODAJA PROGRAMA ZA ORALNU HIGIJENU I NEGU

(011) 2674-959
TELEFON
(011) 2606-837
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
102798621
Matični broj:
17462512
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: