ORIS OGRIZOVIĆ RADE I SINOVI

 
25000 SOMBOR
BEZDANSKI PUT BB

DOO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU

(025) 5155-055
TELEFON/TELEFAKS
063 521-519
MOBILNI TELEFON

E-mail:
Sajt:

PIB:
100660867
Matični broj:
08405948
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: