PANON STAR

 
24400 SENTA
GLAVNI TRG 6

PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA DOO
OSNIVANJE PREDUZEĆA, GRAĐEVINSKE DOZVOLE, PROMET NEPOKRETNOSTI, VEŠTAČENJA I DRUGE INTELEKTUALNE USLUGE OSIM ADVOKATSKIH

(024) 811-322
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100871785
Matični broj:
08602751
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: