PAPIR SERVIS

 
21000 NOVI SAD
PUT NOVOSADSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 11

DOO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA

(021) 442-572
TELEFON
(021) 443-044
TELEFON
(021) 443-477
TELEFON


PIB:
100236065
Matični broj:
08121052
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: