PETITE GENEVE PETROVIĆ

PETITE GENEVE PETROVIĆ

 
11000 BEOGRAD
USKOČKA 7

DOO ZASTUPNIK ČASOVNIKA ROLEX

(011) 3285-667
TELEFON
(011) 3285-737
SERVIS
(011) 2181-041
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101821892
Matični broj:
17146556
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

Srpski   Engleski