PIJACA KRALJEVO

 
36000 KRALJEVO
BEOGRADSKA 42-E

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

(036) 316-530
TELEFON
(036) 235-620
TELEFON
(036) 321-393
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100264270
Matični broj:
07195591
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: