PKB KORPORACIJA BEOGRAD

PKB KORPORACIJA BEOGRAD

 
11213 PADINSKA SKELA
INDUSTRIJSKO NASELJE BB

AD POLJOPRIVREDNA KORPORACIJA BEOGRAD

(011) 8871-002
CENTRALA
(011) 8871-499
TELEFON
(011) 8871-350
TELEFON
(011) 8871-500
GENERALNI DIREKTOR
(011) 8871-501
TELEFON
(011) 8871-843
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
100000717
Matični broj:
07042230
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: