RIČ

 
18400 PROKUPLJE
NOVA BOŽURNA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA NA VELIKO I MALO DOO
TRGOVINA ROBOM ŠIROKE POTROŠNJE

(027) 330-030
TELEFON
(027) 330-031
TELEFON
(027) 330-032
TELEFON
(027) 330-211
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
100413880
Matični broj:
07852568
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: