RTC LUKA LEGET

 
22000 SREMSKA MITROVICA
JARAČKI PUT 10

AD ZA PRETOVAR, USKLADIŠTENJE, PREVOZ U DRUMSKOM I REČNOM SAOBRAĆAJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO I SPOLJNU TRGOVINU

(022) 621-977
CENTRALA
(022) 622-460
TELEFON
(022) 622-478
TELEFON
(022) 613-046
DIREKTOR
(022) 621-593
TELEFON
(022) 622-479
TELEFAKS
(022) 621-593
TELEFAKS


PIB:
100791711
Matični broj:
08039534
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: