SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAGUJEVAC

 
34000 KRAGUJEVAC
TRG SLOBODE 3

GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI ZA TERITORIJU SG KRAGUJEVAC

(034) 335-091
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100147152
Matični broj:
07004966
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: