SOFRECO

 
11000 BEOGRAD
LAMARTINOVA 21

ČLAN EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU

(011) 2431-396
TELEFON/TELEFAKS
(011) 3443-014
TELEFAKS


PIB:
Matični broj:
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: