SRBIJAŠUME

SRBIJAŠUME

 
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 113

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA

(011) 7115-026
DIREKTOR
(011) 7115-029
TELEFAKS
(011) 7113-410
SEKTOR ZA ŠUMARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
(011) 7112-770
TELEFAKS
(011) 7115-038
SEKTOR ZA KORIŠĆENJE ŠUMA
(011) 7111-153
TELEFAKS
(011) 7115-037
SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE
(011) 7112-533
TELEFAKS
(011) 7115-036
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
(011) 7112-269
TELEFON/TELEFAKS
(011) 7115-034
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE
(011) 7112-173
TELEFON/TELEFAKS
(011) 7112-278
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
(011) 7112-533
TELEFON/TELEFAKS
(011) 7115-037
SEKTOR ZA LOVSTVO, RIBARSTVO I TURIZAM
(011) 7112-533
TELEFAKS


PIB:
100002820
Matični broj:
07754183
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: