SWIFT 1

 
11050 BEOGRAD
ĐANGA RAJNHARTA BB

ZADRUGA ZA SKUPLJANJE SEKUDARNIH SIROVINA I NJIHOVU RECIKLAŽU
REDOVNO I ORGANIZOVANO PRIKUPLJANJE I TRANSPORT RECIKLAŽNOG OTPADA I USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA

(011) 3422-552
TELEFON
064 8253-828
MOBILNI TELEFON
(011) 6301-114
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
106747034
Matični broj:
20672323
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: