TAMIŠ DUNAV

 
26000 PANČEVO
VUKA KARADŽIĆA 2-B

VODOPRIVREDNO DOO

(013) 345-800
TELEFON
(013) 515-606
TELEFON
(013) 346-269
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101050481
Matični broj:
08041261
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: