TRANS CARGO LOGISTIC

TRANS CARGO LOGISTIC

 
21000 NOVI SAD
SVETOJOVANSKA 12 AP. 15

DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I TRANSPORT DOO BEOGRAD, PJ NOVI SAD
ŽELEZNIČKI TRANSPORT, KAMIONSKI TRANSPORT, VODNI TRANSPORT, USLUGE CARINJENJA, SKLADIŠTENJE ROBE, ZBIRNI TRANSPORT, LOGISTIKA

(021) 4724-908
TELEFON
(021) 4724-877
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
102213200
Matični broj:
17451731
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: