TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA TOZA DRAGOVIĆ

 
34000 KRAGUJEVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 25

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

(034) 6333-237
TELEFON
(034) 6335-686
DIREKTOR
(034) 6335-686
TELEFAKS


PIB:
100562509
Matični broj:
07151250
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: