U.M. MAŠINOPAK

 
21000 NOVI SAD
FILIPA VIŠNJIĆA 5

PREDUZEĆE ZA EXPORT-IMPORT DOO

(021) 6613-430
TELEFON
(021) 4721-424
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101646873
Matični broj:
08624542
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: