UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

 
21000 NOVI SAD
CARINSKA 1

CARINARNICA NOVI SAD

(021) 421-388
TELEFON
(021) 452-254
KABINET UPRAVNIKA
(021) 6410-268
CARINSKA ISPOSTAVA LUKA I SKLADIŠTA NOVI SAD
(021) 6410-278
TELEFON
(021) 6410-378
TELEFAKS
(021) 524-475
CARINSKI REFERAT ZA REČNI SAOBRAĆAJ NOVI SAD
(021) 421-388
CARINSKI REFERAT NOVI SAD
(021) 442-088
CARINSKA ISPOSTAVA RANŽIRNA ŽELEZNIČKA STANICA
(021) 443-315
ŠEF ISPOSTAVE
(021) 544-803
CARINSKI REFERAT ZA POSLOVE CARINSKOG NADZORA NOVI SAD
(021) 544-816
TELEFON/TELEFAKS
(021) 2101-300
CARINSKI REFERAT SLOBODNA ZONA NOVI SAD
(021) 469-133
CARINSKI REFERAT POŠTA NOVI SAD


PIB:
102105620
Matični broj:
07001410
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: