UZEL AGRI

 
21000 NOVI SAD
BAJČI ŽILINSKOG 5

DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE
PRODAJU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

(021) 424-657
TELEFON
(021) 520-889
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
103374048
Matični broj:
08814040
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: