VOJVODINAŠPED

 
21000 NOVI SAD
INDUSTRIJSKA BB

AD ZA ŠPEDICIJU, CARINSKO ZASTUPANJE, ORGANIZACIJU SVIH VIDOVA TRANSPORTA, PREVOZ SUPER TEŠKIH TERETA

(021) 443-965
TELEFON
(021) 4803-631
TELEFON
(021) 443-964
TELEFAKS
(021) 4803-512
TELEFAKS


PIB:
101696406
Matični broj:
08041784
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: