ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

 
34000 KRAGUJEVAC
KOSOVSKA 4

DOO ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

(034) 323-499
TELEFON
(034) 6170-275
TELEFON
(034) 6170-288
AMBULANTA FILIP KLJAJIĆ, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA BB
(034) 6170-282
TELEFON
(034) 6170-292
AMBULANTA ZVEZDA
(034) 323-175
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101509035
Matični broj:
07165498
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: