ŽIV TI JA-ŽI MI TI

 
18000 NIŠ
TOPLIČKIH PARTIZANSKIH ODREDA BB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

(018) 4562-557
TELEFON


PIB:
100667578
Matični broj:
07837437
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: