ZORAN DAMNJANOVIĆ I SINOVI

 
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 179

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOO

(011) 2691-391
TELEFON
(011) 2608-202
TELEFON
(011) 2605-587
TELEFON
(011) 3193-909
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101664577
Matični broj:
07782845
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: