Registracija Programa B2B Srbija


 

Sve dok ne obavite registraciju svoje kopije Programa radite u NEREGISTROVANOJ verziji i imate ograničen pristup podacima iz baze podataka Privrednog Imenika Srbije i nemate pristup novim informacijama i programima.

Kao registrovani korisnik, kupac licence za poslovnu aplikaciju B2B Srbija-Program imate pristup svim informacijama iz baze podataka Privrednog Imenika Srbije i mogućnost redovnog ažuriranja podataka i programa preko interneta.

Da biste registrovali svoju kopiju Programa morate imati ugovor/narudžbenicu ili plaćenu licencu za Program B2B Srbija sa bazom podataka Privrednog Imenika Srbije.

Registracija se obavlja jednokratno posle instalacije Programa na Vašem računaru! Korisnici koji obnavljaju pretplatu ne moraju ponovo da registruju Program!

Šifru i aktivacioni ključ, neophodne za registraciju Programa B2B Srbija možete dobiti na sledeći način:

1) Pošto ste izvršili instalaciju softvera na svom računaru, na e-mail adresu izdavača office@privredni-imenik.com dostavite sledeće podatke:

NAZIV FIRME (KORISNIK PROGRAMA)
ADRESA
PIB
BROJ UGOVORA (AKO GA IMA)
KONTAKT OSOBA
KONTAKT TELEFON
E-MAIL ADRESA
VAŠ IDENTIFIKACIONI BROJ (Iz obrasca Registracija u Programu)

2) U povratnom mejlu od izdavača ćete dobiti šifru i aktivacioni ključ. Ove dve informacije upisujete u odgovarajuća prazna polja u obrascu Registracija. Pritiskom na dugme Registracija programa Vaša kopija Programa je REGISTROVANA i posle restartovanja programa prelazite u režim rada sa registrovanom verzijom, što podrazumeva pristup svim informacijama iz baze podataka Privrednog Imenika Srbije, kao i upgrade programa i update baze podataka iz samog programa preko interneta u toku trajanja pretplate.

Poručivanje elektronskog izdanja Prvrednog Imenika Srbije B2B Srbija-Program >>>