Sva izdanja Privrednog Imenika Srbije


 

Privredni Imenik Srbije je multimedijalni B2B projekat čiji je osnovni cilj prezentacija poslovnih informacija o poslovnim subjektima iz Republike Srbije i pružanje usluga direktnog marketinga što većem broju korisnika. U zaokruženoj ponudi, pored tiražnog štampanog izdanja (Katalog) i veoma traženog elektronskog izdanja (Program/CD), najveći značaj i veliki broj korisnika ima internet prezentacija Privrednog Imenika Srbije. Sva izdanja Privrednog Imenika Srbije su dvojezična, na srpskom i engleskom jeziku.


CD, Katalog i Online izdanje Privrednog Imenika Srbije

 

Internet izdanje Privredni Imenik Srbije - Online

Od 2001. godine radi internet sajt Privrednog Imenika Srbije sa bazom podataka, pretraživačem i Klasifikacijom delatnosti i od tada internet izdanje Privrednog Imenika Srbije preuzima sve važniju ulogu u našem B2B projektu. Dinamičnost interneta kao medija omogućava ostvarivanje poslovnih komunikacija i protok informacija do nedavno nezemislivim brzinama. Informacije o poslovnim subjektima tako postaju trenutno dostupne najširem krugu zainteresovanih, u koje se bez obzira na izrazito naglašen B2B koncept uključuje i sve veći broj privatnih lica-potencijalnih kupaca i korisnika roba i usluga...

Više o internet izdanju Privrednog Imenika Srbije >>>

 

Elektronsko izdanje Privrednog Imenika Srbije - Program/CD

Od 1999. godine u ponudi je i elektronsko izdanje Privrednog Imenika Srbije-Program/CD u obliku modularnog programskog paketa Telcom Poslovne Aplikacije. Ovaj program sa bazom podataka Privrednog Imenika Srbije, u kojoj se nalaze osnovne informacije za više od 50.000 privrednih subjekata iz Republike Srbije sa preko 19.000 e-mail adresa i više od 24.000 adresa internet sajtova, nudi mnoge prednosti u odnosu na štampano i internet izdanje Privrednog Imenika Srbije. To se naročito odnosi na ogromne mogućnosti za pretraživanja, čuvanja i izvoz rezultata pretraga, koji dalje mogu poslužiti za pravljenje sopstvenih baza podataka, tabela i mejling lista.

Više o elektronskom izdanju Privrednog Imenika Srbije - Program/CD >>>

 

Štampano izdanje Privrednog Imenika Srbije - Katalog

Štampano izdanje Privrednog Imenika Srbije (Knjiga) izlazi neprekidno od 1991. godine i jedno je od prvih poslovnih izdanja tog tipa u Srbiji posle raspada SFR Jugoslavije. U toku svog dugogodišnjeg neprekidnog izlaženja postignut je tiraž od više desetina hiljada primeraka. Za to vreme stalno se radilo na poboljšanju tehničkih karakteristika izdanja i usavršavanju prezentacije sadržaja, naročito u pogledu Klasifikacije delatnosti koja je primenjena u drugom delu knjige Vodiču kroz delatnosti.
Od 2014. godine priprema se specijalno godišnje dvojezično izdanje Privrednog Imenika Srbije-Katalog, na srpskom i engleskom jeziku, u kojem je pažnja usmerena na uspešne i značajne firme iz Republike Srbije, prema izboru redakcije Privrednog Imenika Srbije.

Više o Katalogu Privrednog Imenika Srbije >>>