ESTIEM sajam zapošljavanja u Novom Sadu
27.10.2016.

 

U Novom Sadu će se 04. novembra 2016. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, održati ESTIEM Sajam zapošljavanja u organizaciji evropskog udruženja studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta, sa ciljem da se na jednom mestu predstave potrebe kompanija-poslodavaca za stručnim kadrom i prilika da se upoznaju sa studentima, budućim inženjerima i ponude im zaposlenje ili stručnu praksu.

 

 

Sajam zapošljavanja se održava u okviru 53. ESTIEM konferencije sa idejom da se IIM struka (industrijsko inženjerstvo i menadžment) približi kompanijama uz mogućnost da na jednom mestu predstave svoje potrebe i upoznaju se sa studentima, ponude stručnu praksu, zaposlenje i učestvuju u procesu “oblikovanja” studenata u profesionalce.

ESTIEM je organizacija koja okuplja evropske studente industrijskog inženjeringa i menadžmenta, osnovana 1990. godine sa ciljem da povezuje i podržava studente industrijskog inženjeringa i menadžmenta u Evropi kroz sticanje i unapređenje njihovih znanja i iskustava u ovim poljima.

ESTIEM okuplja više od 60.000 studenata u 31 evropskoj zemlji organizovanih u 79 lokalnih grupa. ESTIEM lokalna grupa Novi Sad organizovana je na Fakultetu tehničkih nauka 2002. godine. Trenutno ima oko 100 članova i jedna je od najaktivnijih na evropskom nivou. Do sada su studenti ove grupe organizovali preko 45 lokalnih i međunarodnih događanja.

Fakultet tehničkih nauka je savremeno organizovana visokoobrazovna institucija, poznata i priznata u celom svetu, akreditovana za 90 studijskih programa i povezana sa velikim brojem naučnih institucija širom sveta. Departman za indistrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment je jedan od najznačajnijih departmana na fakultetu i danas predstavlja naučni i istraživački centar za razvoj i proučavanje inženjerinskih, organizacionih, menadžerskih i ekonomskih disciplina.

ESTIEM sajam zapošljavanja će se održati u holu Fakulteta tehničkih nauka, 04. novembra 2016. godine, a organizator sajma je predvideo više mogućnosti za predstavljanje izlagača velikom broju studenata FTN i tako svojim kompanijama obezbede u budućnosti stručne kadrove.

Kompanije zainteresovane za ovaj događaj više o svemu mogu potražiti na sajtu organizatora ESTIEM Sajma zapošljavanja ili se mogu obratiti direktno koordinatoru projekta:

Marina Bradić

Tel: +381 60 024-5707

e-mail: marina.bradic@estiem.org