NOVA USLUGA UPRAVLJANJA CARINSKIM SKLADIŠTEM
26.12.2016.

 

U svoj portfolio usluga, kompanija MITECO je uvrstila i upravljanje javnim carinskim skladištem tipa A, koje će omogućiti smeštaj svih vrsta strane i domaće robe namenjene izvozu. Kompleks se nalazi u blizini autoputa i ima obezbeđen kamionski prilaz i svu potrebnu mehanizaciju i opremu za manipulaciju robom i pod neprekidnim je video nadzorom i fizičkim obezbeđenjem.

MITECO je odnedavno u svoje usluge uvrstio upravljanje javnim carinskim skladištem za smeštanje robe/proizvoda, kao i otpada pod carinskim nadzorom.

U postupku razduženja robe/proizvoda koji nakon određenog roka postaje otpad, MITECO pruža i logističku podršku u adekvatnom zbrinjavanju ovakve robe, u skadu sa zakonskom regulativom i poseduje dozvole nadležnog ministarstva za skladištenje opasnog i neopasnog otpada, kao i dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Zarad pružanja kompletne usluge carinskog skladištenja, kompanija poseduje, uz mnoštvo teretnih vozila različite nosivosti, i dozvolu za javni prevoz robe u Srbiji, a kao posebna pogodnost izdvaja se opcija prevoza robe „od vrata do vrata”, koja klijentima pruža mogućnost prevoza robe od magacina do željene destinacije.

Firmama koje se bave uvozom i izvozom robe, generalnim uvoznicima i distributerima, kao i stranim kompanijama koje traže generalne uvoznike i distributere za Srbiju, pouzdano skladištenje carinske robe predstavlja mogućnost uštede kod transportnih troškova, jer se roba ne carini odmah, niti se plaćaju uvozne dažbine, već se to čini u momentu kada se pronađe kupac za datu robu. Na unos robe, kao i za sve vreme trajanja postupka carinskog skladištenja, PDV se ne obračunava i ne plaća. Osim optimizacije troškova, carinsko skladištenje pruža i pristup stranoj robi u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Kada je u pitanju bezbednost, kompleks kompanije MITECO je pod video nadzorom i fizičkim obezbeđenjem 24h, što uskladištenoj robi predstavlja dodatnu sigurnost. Magacin se nalazi blizu autoputa i ima obezbeđen kamionski prilaz, namensku kolsku vagu za merenje robe/kamiona i ostalu potrebnu mehanizaciju i opremu za manipulaciju robom.

Više informacija potražite na sajtu kompanije MITECO >>>

Informacija o kompaniji MITECO-KNEŽEVAC na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>