PANŠPED DOO NOVI SAD – AS FAR AS YOU GO
26.10.2017.

 

PANŠPED doo Novi Sad osnovan je 1990. godine i već skoro tri decenije uspešno posluje na regionalnom, balkanskom i evropskom tržištu. Pored transportnih usluga i špediterskih poslova iz domena carinskog zastupanja, PANŠPED svojim klijentima obezbeđuje usluge skladištenja, manipulacije, distribucije i osiguranja robe u međunarodnom transportu. U saradnji sa velikim brojem pouzdanih prevoznika iz Srbije i regiona kompanija PANŠPED obezbeđuje svojim klijentima sve tipove vozila za usluge transporta robe, za potrebe uvoza/izvoza za sve zemlje Evrope.

Od 1996. godine kompanija PANŠPED je redovan član Međunarodne asocijacije špeditera - FIATA, što pored prestižnog statusa, kompaniji omogućava da istavlja špediterske potvrde kao garanciju prihvata i otpreme robe: FCR, FCT i FBL, koje su validne u međunarodnom poslovanju. Prisustvo godišnjim kongresima i FIATA konferencijama omogućava PANŠPEDU da bude u toku sa svetskim kretanjima u oblasti špedicije i logistike. Od 2007. godine, usaglašavanjem poslovanja sa međunarodnim standardom ISO 9001:2000, koji je sertifikovan od strane renomirane kompanija SGS, uveden je sistem menadžmenta kvaliteta, a 2010, 2013. i 2016 godine urađena je resertifikacija, te je poslovanje kompanije usaglašeno sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008.

Sedište kompanije se od osnivanja nalazi u Novom Sadu, a poslovna mreža podrazumeva filijale i odabrane partnere na svim tržištima i u regionima u kojima kompanija posluje. Prateći trendove globalne logistike u međunarodnom špediterskom poslovanju, tokom druge decenije poslovanja PANŠPED je proširio osnovnu delatnost uvodeći novi spektar integralnih logističkih rešenja i usluga.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

U oblasti drumskog transporta pružamo usluge:

• Organizacije transporta za sve zemlje Evrope, otpremu i dopremu raznih vrsta roba

• Organizacija specijalnih transporta i transporta vangabaritnih tereta kao i kontejnera

• Tačne i pravovremene informacije vezane za status i prispeće pošiljki

• Otpremu i dopremu robe uz obezbeđivanje i popunjavanje CMR tovarnih listova, TIR karneta i ATA karneta

• Organizacija zbirnog transporta

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Na prugama Zapadne, Centralne, Jugoistočne Evrope i Balkana, PANŠPED svojim klijentima obezbeđuje visoko profesionalne usluge u organizaciji prevoza različitih vrsta roba.

• Izradu kalkulacije cene prevoza izborom najkraćeg prevoznog puta uz primenu najpovoljnijih tarifa

• Popunjavanje CIM, CUV, LOKO tovarnih listova i ostale prateće transportne dokumentacije, pribavljanje zapisnika kao i reklamacije

• Obezbeđivanje vagona svih vrsta, tipova kao i vagona specijalne konstrukcije

• Tracking & tracing (praćenje vagona)

• Organizaciju transporta vangabaritnih pošiljki uz pribavljanje neophodnih dozvola i telegrama

• Organizaciju transporta opasnih RID materija, uz nadzor stručnog, sertifikovanog kadra, kao i obezbeđivanje svih potrebnih dozvola za nesmetan transport

KONTEJNERSKI SAOBRAĆAJ

PANŠPED klijentima obezbeđuje kontejnere za sve vidove transporta, posebno za prekomorski transport. Korišćenjem svih prednosti intermodalnog transporta, kombinujući brodski, železnički i kamionski transport, nudi najpovoljnije rešenje za kompletnu organizaciju prevoza punih kontejnerskih pošiljki od mesta izvoza odnosno prekomorske luke ukrcaja do krajnje željene destinacije i skladišta kupca. Sarađujući sa velikim svetskim prevoznicima i agentima, za svoje klijente organizuje:

• Najpovoljnije uslove u pogledu cene prevoza i raspoloživosti tovarnog prostora

• Organizaciju prevoza punih kontejnerskih utovara (FCL)

• Organizaciju prevoza zbirnih kontejnerskih utovara (LCL) slika

AVIO SAOBRAĆAJ

PANŠPED će Vaše pošiljke dopremiti u najkraćem roku, sa obezbeđenjem avionskog kargo prostora potrebnog za transport, za bilo koji aerodrom u svetu, transport i dostavu robe po principu “od vrata do vrata”. Obezbeđen je:

• booking prostora na letovima svih avio kompanija u svetu

• konsolidacija/dekonsolidacija pošiljki

• expresne pošiljke • usluge pakovanja, manipulacije i carinjenja

• transport pošiljki koje zahtevaju posebne uslove transporta (lako kvarljiva roba, opasne materije, vrednosne pošiljke)

BRODSKI SAOBRAĆAJ

U oblasti brodskog transporta potvrđeni kvalitet kompanije PANŠPED je i u:

• Posebnim uslovima skladištenja u rečnim lukama i pristaništima

• Obezbeđivanju brodskog prostora i transportnih dokumenata

• Zaključivanju ugovora o prevozu

• Organizaciji utovara, istovara, pretovara i skladištenja u lukama

• Organizaciju brodskog transporta rasutih tereta

• Organizaciju brodskog transporta vangabaritnih tereta (project cargo)

ROBNO-TRANSPORTNI TERMINAL

Od 2007. godine na lokaciji stare železničke ranžirne stanice Novi Sad, otvoren je robno-transportni terminal, gde PANŠPED obavlja delatnost na 7.500 m² otvorenih i zatvorenih carinskih skladišta i gde sopstvenom mehanizacijom vrši prihvat, istovar i/ili skladištenje, pretovar robe kao i kamionsku dopremu do skladišta krajnjeg kupca. Ovo je omogućilo PANŠPEDU da partnerima pruži sveobuhvatnu uslugu „od vrata do vrata“. U zatvoreno skladište ulaze tri industrijska koloseka, što omogućava istovar robe iz vagona direktno u carinsko skladište. Uz sopstvenu neophodnu pretovarnu mehanizaciju kao i kamione, PANŠPED robu isporučuje do skladišta krajnjih korisnika.

CARINA

Širok spektar usluga uključuje:

• Zastupanja klijenata pred carinskim organima u svim carinarnicama na području delovanja

• Carinjenja robe (izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, aktivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe)

• Kompletiranje i podnošenje potrebnih dokumenata, prijavljivanje i smeštaj robe pod carinski nadzor

• Carinsko skladištenje i sukcesivno carinjenje robe

• Stručne savete i uputstva u vezi carinske regulative i svrstavanje robe po Carinskoj tarifi

• Izradu tranzitnih dokumenata na graničnim prelazima, posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda, prisustvo pri vršenju carinskih pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki) i obezbeđivanje uslova za puštanje robe u slobodan promet

• Uslugu korišćenja naše carinske garancije

AGROSERVIS

Sedište kompanije PANŠPED nalazi se u Novom Sadu, glavnom gradu najveće poljoprivredne regije Srbije-Vojvodine. Odrastanje u vojvođanskoj žitnici kao i rad sa svojim dedovima i očevima je zaposlenima u PANŠPEDU stvorio istinsku ljubav i posebno razumevanje prema poljoprivredi. Ovakav ,,know-how’’ o svakom koraku posla kroz koji poljoprivrednik treba da prođe da bi postigao dobar krajnji rezultat, poslužio je kao temelj za razvijanje kompletnog servisa koji unapređuje i olakšava poslove nakon žetve ili berbe, a vezano za sve poslove AGRO LOGISTIKE sledećih poljoprivrednih proizvoda:

• pšenice

• kukuruza

• šećera i rezanaca šećerne repe

• suncokretovog semena i sačme

• soje i sojine sačme

• uljane repice

• raznih vrsta đubriva

Ponuda AGRO SERVISA obuhvata organizaciju transporta kamionima, vozovima, baržama pri čemu PANŠPED obezbeđuje specijalne vrste kamiona i vagona. Na terminalu PANŠPEDA u Novom Sadu vrši se manipulacija, prepakivanje, fumigaciju, obezbeđuje specijalna mehanizacija za pretovar rasutih tereta. Skladište se određene vrste poljoprivrednih proizvoda u carinskom i javnom skladištu lociranom na terminalu. PANŠPED pruža uslugu carinjenja u svim lukama i carinskim ispostavama na teritoriji Vojvodine, pribavlja nephodna uverenja i saglasnosti različitih inspekcijskih službi, angažuje kontrolne kuće za kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu i vrši sve druge neophodne radnje za nesmetano odvijanje posla.

BIZ-SERVIS

Kako bi klijentima olakšali sve poslove oko transporta i carinjenja, na sajtu PANŠPEDA na stranici BIZ-SERVIS izdvojena su aktuelna dokumenta i korisni propisi kao što su konvertor sa kalkulatorom mernih jedinica, rečnici skraćenica za međunarodne organizacije i skraćenice špediterskih pojmova i druge korisne informacije i dokumenti neophodni u drumskom i železničkom saobraćaju i carinskim postupcima.

Vizija kompanije PANŠPED je da, gradeći uspešne partnerske odnose sa saradnicima i ulažući u usavršavanje i razvoj potencijala zaposlenih, pruži visokokvalitetnu uslugu krajnjim korisnicima usluga i ostvari poziciju lidera na tržištu.

Razvojni ciljevi kompanije orijentisani su na dalje integrisanje u evropske i svetske privredne tokove, učvrščivanje pozicije na široj regiji Balkana i poboljšanje kvaliteta i obima pruženih usluga, posebno u oblasti železničkog prevoza.

Kompanija PANŠPED, od osnivanja do danas, kontinuirano ulaže u razvoj svih sredina u kojima posluje kao i u projekte koji su od velikog društvenog značaja za najugroženije članove društva. Istovremeno, kompanija je prepoznata kao dugogodišnji prijatelj sporta- od prvoligaških klubova do malih lokalnih klubova koji su često vrlo značajni za male sredine kao centri negovanja i razvoja sportskih i zdravih navika u celoj zajednici.

Više o kompaniji PANŠPED i uslugama koje pruža potražite na njenom sajtu www.pansped.rs >>>

Više informacija o kompaniji PANŠPED na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>