REZULTATI GODIŠNJE ANKETE PREDUZEĆA USAID-BEP PROJEKTA ZA BOLJE USLOVE POSLOVANJA
01.11.2017.

 

U Privrednoj komori Srbije (PKS) nedavno su predstavljeni rezultati Ankete 1.000 preduzeća u Srbiji, koju od 2011. godine sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u okviru Projekta za bolje uslove poslovanja (Business Enabling Project-BEP) uz podršku Vlade Republike Srbije.

Anketa je pokazala da su poboljšani su uslovi poslovanja u Srbiji u poređenju sa 2011. godinom, a posebno u oblastima inspekcijskog nadzora, izdavanja građevinskih dozvola i opažanja korupcije, ali se čula i opaska da u poređenju sa rezultatima anketa iz 2015. i 2016. godine ovogodišnji ne pokazuju značajniji napredak.

Rezultate ankete je predstavila direktorka USAID BEP Dragana Stanojević u prisustvu predsednika PKS Marka Čadeža, potpredsednice Vlade i ministarke Zorane Mihajlović i ambasadora SAD nj.e. Kajla Skata.

Anketu za 2017. godinu sproveo je Ipsos Strategic Marketing između 24. juna i 8. avgusta 2017, a obuhvaćen je reprezentativni uzorak od 1.035 registrovanih privrednih subjekata i preduzetnika koji posluju u Srbiji i zapošljavaju najmanje troje radnika.

Predsednik PKS Marko Čadež ocenio je da je USAID BEP anketa veoma važna za srpsku privredu i da je napravljeno dosta pomaka, posebno u oblasti građevinskih dozvola. Vidljiv je napredak i u oblasti spoljno-trgovinskih i carinskih procedura, uvedene su digitalne platforme za privrednike, ukida se papirologija. Rezultat poboljšanja uslova poslovanja je rast izvoza robe 80% i izvoza usluga 70% u odnosu na 2010. godinu, kao i veliko smanjenje nezaposlenosti, dodao je Čadež.

Istraživanje je, po njegovim rečima, utoliko značajnije, jer je sprovedeno u direktnim kontaktima sa privredom i istakao je da je anketa 1.000 preduzeća važan izvor informacija za PKS i priručnik za buduće planove i programe komore.

Predsednik PKS je ukazao da privreda očekuje smanjenje sive ekonomije, parafisklanih i drugih nameta, nastavak digitalizacije, unapređenje dostupnosti izvora finansiranja i unapređenje procedura javnih nabavki.

Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović rekla je da postoji pozitivan trend i da je Srbija u svim analiziranim oblastima napredovala u proteklih sedam godina, otkada se anketa sprovodi. Mihajlović navodi da su uslovi za otvaranje preduzeća i povećanje zaposlenosti takođe poboljšani.

Prema njenim rečima, na osnovu ankete se vidi da Srbija može da napravi rezultate i tamo gde se mislilo da je to teško, u oblasti građevinskih dozvola gde su uvedene elektronske dozvole. Ističe da se uvodi i e-katastar, kao i elektronska uprava u drugim oblastima.

Ministarka Mihajlović je kazala da “u narednom periodu treba da budemo efikasniji u oblasti katastra, da vidimo kako da rešavamo pitanja parafiskalnih nameta” i ukazala da treba posebno poboljšati uslove finansiranja za sektor malih i srednjih preduzeća, a posebno u onim čiji su vlasnici žene.

Ambasador SAD Kajl Skat je rekao da je USAID sedam godina ukazivao i predlagao šta treba da se radi i pitao preduzetnike šta im treba i koji su problemi. Prema njegovim rečima taj metod je pokazao rezultate i konstatovao je znatan progres u Srbiji u prethodnih sedam godina.

„Postoji optimizam u vašim preduzećima po pitanju budućeg zapošljavanja i očekivanja većeg profita. Prepreke su manje nego pre sedam godina u mnogim oblastima. Postoji još problema koje treba da rešimo: finansiranje, poreska administracija i drugo“, rekao je ambasador.

Podsetio je da se program USAID-BEP završava ove godine i izrazio očekivanje da će Srbija preuzeti tu metodologiju.

U proteklih sedam godina zabeležena su primetna poboljšanja i u segmentu percepcije korupcije, a privreda danas troši manje vremena i novca na razne procedure. Ti pomaci su omogućili stalno povećanje prihoda, neto dobiti i broja zaposlenih, a uočljiv je i veći optimizam privrednika.

Inspekcijski nadzor se u anketi 2017. smatra najmanjom preprekom za poslovanje pošto tek 17% ispitanika smatra da inspekcijski nadzor na njih negativno utiče. U poređenju sa prošlom godinom, došlo je i do značajnog pada broja privrednika koji inspektore vide kao korumpirane ili „zlonamerne“.

Porez na dodatu vrednost (PDV), upravljanje naplatom poreza i sudski postupci, koje je do sada negativno ocenjivalo više od 50% ispitanika, u 2017. su po prvi put zabeležili manje od polovine negativnih stavova.

U najmanje prepereke za poslovanje ubrajaju se dobijanje dozvola za poslovanje, carine i spoljnotrgovinske procedure, procedure i zahtevi za radno pravo i izdavanje građevinskih dozvola. Vreme za dobijanje građevinskih dozvola smanjeno je na 4,2 meseca u 2017. u odnosu na 9,3 meseci koliko je ovaj postupak trajao u 2013. odnosno 7,7 meseci u 2015. Više od 46% ispitanika smatra da su troškovi za dobijanje građevinske dozvole razumni, u odnosu na 24% zabeleženih 2015. i samo 16% iz 2013.

Najveću prepreku u poslovanju i dalje predstavljaju parafiskalni nameti: takse i naknade, a privrednici među značajne prepreke ubrajaju i poreze i doprinose na zarade, sivu ekonomiju i administrativne procedure. Porezi i doprinosi na zarade se ove godine u anketi vide kao najnegativniji makroekonomski pokazatelj jer 67% anketiranih deli to mišljenje.

Na osnovu svega gore iznetog preporučuje se da se obezbedi strateško planiranje, kontinuiran javni dijalog i doslednost u sprovođenju reformi, jačanje kapaciteta javne uprave koja treba da prati i analizira sprovođenje reformi. Zatim, da se nastavi jačanje transparentnosti i predvidljivosti poslovnog okruženja, smanji arbitrarnost u odlučivanju državnih organa i ujednači praksu daljim razvojem elektronske uprave.

Savetuje se i da se poveća efikasnost izvršnog postupka i smanje administrativna opterećenja, kao i povećanje znanje privrednika na temu upravljanja finansijama.

Projekat USAID-BEP pruža podršku Vladi Srbije da poveća konkurentnost srpske privrede i njenog privatnog sektora kroz unapređenje poslovnog okruženja, poboljšanje upravljanja javnim finansijama i jačanje finansijskih tržišta. Aktivnosti projekta zasnivaju se na prioritetima koje utvrđuju privatni sektor i Vlada i ima za cilj da pomogne Srbiji da ostvari reforme kojima će se:

- smanjiti pravno i regulatorno opterećenje privrede

- unaprediti makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama

- pospešiti razvoj finansijskih tržišta i poboljšati pristup izvorima finansiranja

Projekat je pokrenut u februaru 2011. godine i trajaće do decembra 2017.

Rezultati USAID Projekat za bolje uslove poslovanja su brojni, a možda najznačajni su novi Zakon o planiranju i izgradnji (2014), Zakon o inspekcijskom nadzoru (2015), Zakon o radu (2014), kao i brojne studije, preporuke i uputstva na osnovu kojih su Vlada Republike Srbije, njena ministarstva i Narodna banka Srbije uradie stvari kao što je ukidanje 138 parafiskalnih nameta i sprečavanje budućeg ad hok uvođenja taksi i naknada, donošenje akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti, povećanje transparentnosti i odgovornosti u javnim finansijama prilikom planiranja budžeta itd. Najvidljiviji i najpraktičniji rezultat za privrednike su Sistem za podnošenje elektronskih prijava i internet stranica za Podršku sistemu izdavanja dozvola za gradnju.

Efikasnije procedure u oblasti izdavanja građevinskih dozvola omogućile su da Srbija za samo dve godine napreduje čak za 150 pozicija na Doing Business listi Svetske banke za građevinske dozvole i da u izveštaju za 2017. godinu zauzme visoko 36. mesto. U ovogodišnjem izveštaju za 2018. godinu, Srbija rangirana na 10. mesto kada je reč o pribavljanju građevinskih dozvola.

25. oktobra 2017. godine Svetska banka je na forumu o Konkurentnosti privlačenja investicija u Beču, proglasila Srbiju za najbolju zemlju u Jugoistočnoj Evropi po kriterijumima sprovedenih reformi. Srbija je označena kao zemlja koja je bila najinovativnija u ovom delu Evrope u privlačenju stranih investicija. Prema analizi indeksa konkurentnosti, od 12 stubova, ostvarili smo najveći napredak u 8 najvažnijih oblasti i tako postali privlačniji stranim investitorima.

Juče, 31. oktobra, stiglo je novo saopštenje Svetske Banke da je Srbija napredovala za 4 mesta na Duing business listi za 2018. godinu i tako sa 47. dospela na 43. poziciju liste od 190 zemalja iz celog sveta. Izveštaj Doing business konstatuje da je Srbija poboljšanjem regulative u 2016. i 2017. godini značajno olakšala osnivanje privrednih subjekata smanjenjem administrativne takse za overu potpisa i povećanjem efikasnosti registra, čime je smanjeno vreme koje je potrebno za registraciju preduzeća. Pored toga, Srbija je poboljšala pouzdanost sistema katastra primenom geografskog informacionog sistema i olakšala je olakšala sprovođenje ugovora usvajanjem novog zakona o izvršenju koji proširuje i precizira za odgovornosti izvršitelja i nadležnosti sudova tokom izvršnog postupka.

Više o ovome na sajtu Privredne komore Srbije >>>

Više o USAID Projektu za bolje uslove poslovanja >>>