Smanjeni prihodi od oglašavanja u štampanim medijima
01.01.1970.

 

U Beogradskom Medija Centru 11.05.2009. je održan sastanak ABC organizacija čiji je domaćin bila ABC Srbija. Pored rasprave o uticaju globalne krize na marketinšku industriju, analizirani su među ostalim i problemi štampanih i elektronskih izdanja.

Predsednik regionalnog borda direktora ABC-a g. Branislav Novčić ukazao je na to da su usled ekonomske krize budžeti medija u evropskim zemljama umanjeni za 30% od početkla godine. On je konstatovao da se Srbija, kao i zemlje regiona, nisu dobro pripremili za krizu u medijskom sektoru i da će se to pre svega odraziti na broj štampanih medija na tržištu.

Na ovom skupu izneta je i procena da će u prvih 6 meseci prihodi štampanih medija od oglašivača u Srbijia pasti za 20-40 procenata. Jedan od važnijih zaključaka konferencije bio je da će internet, kao veoma dostupan medij i ne naročito skupo sredstvo komunikacije, preuzeti primat među oglašivačima u Srbiji i zemljama regiona.