TRANS CARGO LOGISTIC - KORAK ISPRED SVIH
22.11.2017.

 

Kompanija Trans Cargo Logistic doo iz Beograda poseduje višegodišnje iskustvo u pružanju logističkih usluga u oblasti železničkog transporta, kamionskog transporta, vodnog transporta, usluga carinjenja i skladištenja robe i zbirnog transporta. Moto firme “Korak ispred svih” opisuje nastojanja osnivača da na prostoru Srbije zaživi kompanija koja može da zadovolji zahteve najnovijih trendova poslovanja na najefikasniji i najekonomičniji način.

Oslanjajući se na kvalitetene kadrove, iskusne profesionalce koji su svoja znanja i iskustvo sticali dugogodišnjim radom u eminentnim špediterskim kućama i železničkim upravama sa jedne strane i mlade visoko obrazovane kadrove saobraćajne i ekonomske struke sa druge, primenom inovacionih tehničkih i tehnoloških rešenja, stalnom komunikacijom sa klijentima i stalnom analizom rizika, Trans Cargo Logistic je za kratko vreme postao važan faktor u pružanju usluga iz oblasti organizacije prevoza u svim vidovima transporta, carinskom posredovanju i svim pratećim delatnostima špedicije.

Od samog osnivanja Trans Cargo Logistic svoje poslovanje bazira na stalnom usavršavanju ljudskih resursa, poštovanju sertifikovanih i implementiranih standarda kvaliteta ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007, kao i na individualnom članstvu u medjunarodnoj organizaciji špeditera FIATA, a poštujući opšte uslove poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije.

Ključne vrednosti kompanije Trans Cargo Logistic u obavljanju svoje delatnosti su konstantno usavršavanje i edukacija zaposlenih, primena najsevremenijih informacionih rešenja u realizaciji projekata i usluga, briga o klijentima i kvalitet usluga oslonjen na već pomenute sertifikate za kvalitet. O svemu svedoči i velika referentna lista zadovoljnih klijenata kao što su: HIP Azotara, GOŠA FOM, Atlas Copco, MSK i drugi.

Usluge koje nudi Trans Cargo Logistic:

Železnički transport

Na prugama Srbije, jugoistočne Evrope, EU, Ruske federacije i zemljama u okruženju pruža usluge: • Organizacije prevoza: tečnih tereta, rasutih tereta, specijalnih (vangabaritnih) pošiljki, opasnih materija (RID) • Izradu kalkulacija prema zahtevima kupaca uz primenu najpovoljnijih tarifa • Izradu prateće dokumentacije • Operativno praćenje pošiljki na celom prevoznom putu • Fizičko obezbeđenje pošiljki po zahtevu kupca • Obezbeđenje svih vrsta specijalnih vagona

 

Drumski transport

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji i godišnjim ugovorima sa renomiranim prevoznicima iz Srbije, Rusije i EU, pruža sledeće:         • Kvalitetan, pouzdan i brz prevoz robe • Kvalitetna vozila najnovije generacije • Prevoz i manipulaciju vangabaritnih tereta • Osiguranje robe u transportu po CMR konvenciji i transportno osiguranje po zahtevu kupca. • Praćenje robe od vrata do vrata

 

 

 

Vodni transport

Svoje poslovanje bazira na transportu roba Dunavom od/do crnomorskih luka od/do Regensburga i po specijalnim zahtevima kupaca, kanalom Rajna-Majna-Dunav, pojedinačnim baržama, kompletnim sastavima i samohotkama. Usluga podrazumeva: • Najam brodskog prostora i kombinovani prevoz • Organizaciju utovara, istovara i pretovara u direktnoj i indirektnoj manipulaciji • Obezbeđenje otvorenog i zatvorenog skladišnog prostora • Angažovanje kontrolnih kuća, po zahtevu kupca • Praćenje i pozicioniranje plovnih objekata

 

Carinsko posredovanje

Posredstvom licenciranih carinskih agenata u okviru službe carinskog posredovanja uz elektronsko podnošenje dokumenata (EPD) može da pruži sledeće usluge: • Efikasno i pouzdano zastupanje u carinskom postupku pred carinskim organima • Carinjenje robe u uvozu, izvozu i tranzitu • Izradu kompletne carinske dokumentacije • Smeštaj robe u javna carinska skladišta • Sukcesivno carinjenje • Konsultacije vezane za carinske propise i tarifiranje robe

 

 

Skladištenje robe

Trans Cargo Logistic nudi inteligentna skladišna rešenja. Snizite troškove skladištenja uz fleksibilna i pametna rešenja.

 

Zbirni transport

 

 

 

Cilj kompanije Trans Cargo Logistic je da kontinuiranim usavršavanjem poslovanja u skladu sa zahtevima i potrebama partnera, poštujući principe zdrave konkurencije, zadrži lidersku poziciju u oblasti organizacije prevoza u regionu.

Trans Cargo Logistic d.o.o.

11070 Beograd, Jurija Gagarina 26, Srbija

Tel:+381.11.3021700

Fax:+381.11.3021744

e-mail: info@tcl.rs

www.tcl.rs

Kontakt informacije firme Trans Cargo Logistic na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>