Telcom Intro

Prijava za newsletter

Prijava za korisnike

Pionir Hemofarm Stada
Moji Brendovi
D Express Imlek
Srbijagas

Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Pogledajte sve firme iz ove kategorije »

ARHITEKTONSKA DELATNOST

Šifra delatnosti: 711100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata davanje arhitektonskih saveta koji se odnose na:
- izradu nacrta i planova projekata
- urbanističko i prostorno planiranje i projektovanje krajolika

DELATNOST AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I KREDITNIH BIROA

Šifra delatnosti: 829100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- naplatu potraživanja i doznačavanje naplaćenih potraživanja, kao što su usluge naplate menica i dugovanja
- pribavljanje obaveštenja o kreditnoj sposobnosti i istoriji zaposlenja klijenta i kreditnoj sposobnosti jedinica, kao i davanje tih obaveštenja finansijskim ustanovama, trgovcima na malo i ostalima radi procene kreditne sposobnosti tih osoba i jedinica

DELATNOST AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Šifra delatnosti: 782000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata obezbeđivanje radnika klijentima za određeni period, kao dopunu ili privremenu zamenu radne snage klijenta, gde su zaposleni pojedinci stalno zaposleni u jedinicama za privremeno pružanje usluga. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu ne vrše direktan nadzor nad svojim zaposlenima koji rade na radnim mestima na koje ih raspoređuje klijent-poslodavac.

DELATNOST AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Šifra delatnosti: 781000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata sastavljanje ponuda slobodnih radnih mesta i usmeravanje (upućivanje) i zapošljavanje kandidata. 
Obuhvata:
- pronalaženje radnika, aktivnosti u vezi sa izborom kandidata za upućivanje poslodavcu i zapošljavanje, uključujući pronalaženje i zapošljavanje izvršnih rukovodilaca
- agencije i biroe za audiciju
- delatnost agencija za zapošljavanje preko interneta

DELATNOST HOLDING KOMPANIJA

Šifra delatnosti: 642000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata delatnost holding kompanija, tj. pravnih lica koja se bave ''držanjem'' sredstava grupe zavisnih privrednih društava (posedujući kontrolni nivo njihovog osnovnog kapitala) i čija pretežna delatnost jeste posedovanje grupe preduzeća. Holding kompanije koje se razvrstavaju u ovu delatnost ne pružaju nijednu drugu uslugu društvima čiji kapital poseduju, tj. one ne obavljaju tekuće administrativne i menadžerske poslove zavisnih privrednih društava.

DELATNOST KOMUNIKACIJA I ODNOSA S JAVNOŠĆU

Šifra delatnosti: 702100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata davanje saveta, usmeravanje i pružanje operativne pomoći u vezi s komuniciranjem i odnosima s javnošću, uključujući lobiranje za druge subjekte.

DELATNOST POZIVNIH CENTARA

Šifra delatnosti: 822000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- centre za dolazne pozive, gde na pozive korisnika odgovara operater ili se koristi automatska distribucija poziva, integrisani računsko-telefonski sistemi, interaktivni govorni sistemi ili slične metode za primanje narudžbina, pružanje informacija o proizvodima, odgovaranje na pitanja kupaca ili rešavanje žalbi
- centre za izlazne pozive, gde se koriste slične metode za prodaju i promociju robe i usluga potencijalnim potrošačima i sprovode istraživanja ili ispitivanje javnog mnjenja i obavljaju slične aktivnosti za korisnike

DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

Šifra delatnosti: 801000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata jednu ili više sledećih usluga: zaštitu i patroliranje, prikupljanje i prenos novca, dokumenata i ostalih vrednih stvari uz pomoć osoblja i opreme za zaštitu ovih dragocenosti tokom prenosa.
Obuhvata usluge:
- korišćenja blindiranih vozila
- obezbeđivanja telesne zaštite
- korišćenja detektora laži
- uzimanja otisaka prstiju
- zaštite

DELATNOST REKLAMNIH AGENCIJA

Šifra delatnosti: 731100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju.
Obuhvata:
- kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima
- kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd.
- reklamiranje iz vazduha
- distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka
- uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala
- upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači: promovisanje proizvoda; marketinške aktivnosti na mestu prodaje; neposredno reklamiranje putem pošte; marketinško savetovanje

INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE

Šifra delatnosti: 711200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa: mašinama i procesima; projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj; projektima upravljanja vodama
- izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema
- izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashlađivanje, prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha, u oblasti akustike itd.
- geofizička, geološka i seizmološka merenja
- geodetske aktivnosti: premeravanje granica i terena; hidrološko merenje; podzemno merenje; pružanje kartografskih informacija

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ISPITIVANJE JAVNOG MNJENJA

Šifra delatnosti: 732000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- istraživanje potencijala tržišta, obaveštenosti, prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovnih navika potrošača u cilju promocije, prodaje i razvoja novih proizvoda i usluga, uključujući i statističku analizu rezultata
- ispitivanje javnog mnjenja o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihovu statističku analizu

IZNAJMLJIVANJE I LIZING AUTOMOBILA I LAKIH MOTORNIH VOZILA

Šifra delatnosti: 771100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila: putničkih vozila ili drugih lakih motornih vozila bez vozača (nosivosti do 3,5 t).

IZNAJMLJIVANJE I LIZING KAMIONA

Šifra delatnosti: 771200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila:
- kamiona, prikolica i teških motornih vozila (nosivosti preko 3,5 t)
- rekreativnih vozila

IZNAJMLJIVANJE I LIZING KANCELARIJSKIH MAŠINA I KANCELARIJSKE OPREME (UKLJUČUJUĆI RAČUNARE)

Šifra delatnosti: 773300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme bez rukovaoca:
- računara i računarske opreme
- mašina za umnožavanje, pisaćih mašina i mašina za obradu teksta
- računovodstvenih mašina i opreme (registar-kasa, elektronskih kalkulatora itd.)
- kancelarijskog nameštaja

IZNAJMLJIVANJE I LIZING MAŠINA I OPREME ZA GRAĐEVINARSTVO

Šifra delatnosti: 773200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo bez rukovaoca, i to:
- kranova
- skela i radnih platformi, ne uključujući montažu i demontažu

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OPREME ZA REKREACIJU I SPORT

Šifra delatnosti: 772100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport:
- brodova, čamaca i jedrilica
- bicikala
- ležaljki i suncobrana za plažu
- druge sportske opreme
- skija

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OPREME ZA VAZDUŠNI TRANSPORT

Šifra delatnosti: 773500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing vazdušnih saobraćajnih sredstava bez posade, i to:
- aviona
- balona s pogonom na topli vazduh

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OPREME ZA VODENI TRANSPORT

Šifra delatnosti: 773400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport bez rukovaoca:
- iznajmljivanje komercijalnih čamaca i brodova

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OSTALIH MAŠINA, OPREME I MATERIJALNIH DOBARA

Šifra delatnosti: 773900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme bez rukovaoca, koje se obično koriste kao kapitalna dobra: motora i turbina; alatnih mašina; opreme za rudarstvo i naftna polja; profesionalne radijske, televizijske i komunikacione opreme; opreme za filmsku produkciju; merne i kontrolne opreme; ostalih naučnih, komercijalnih i industrijskih mašina
- iznajmljivanje i lizing opreme za kopneni transport (osim motornih vozila) bez vozača: motocikala, karavana, kamp-prikolica itd.; železničkih vozila
- iznajmljivanje stambenih i kancelarijskih kontejnera
- iznajmljivanje životinja (npr. stada, trkačkih konja)
- iznajmljivanje ostalih kontejnera
- iznajmljivanje paleta

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OSTALIH PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

Šifra delatnosti: 772900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje svih vrsta predmeta za ličnu upotrebu, za upotrebu u domaćinstvu ili ekonomskim subjektima (izuzev opreme za rekreaciju i sport):
- tekstila, odevnih predmeta i obuće
- nameštaja, grnčarije i staklarije, kuhinjskog pribora i pribora za ručavanje, električnih aparata i kućnog posuđa
- nakita, muzičkih instrumenata, dekoracija i kostima
- knjiga, novina i časopisa
- mašina i opreme koju koriste amateri (npr. alat za popravke u domaćinstvu)
- cveća i biljaka
- elektronske opreme u domaćinstvu

IZNAJMLJIVANJE I LIZING POLJOPRIVREDNIH MAŠINA I OPREME

Šifra delatnosti: 773100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo bez rukovaoca:
- iznajmljivanje proizvoda kao što su poljoprivredni traktori i dr.

IZNAJMLJIVANJE VIDEO-KASETA I KOMPAKT-DISKOVA

Šifra delatnosti: 772200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje video-kaseta, ploča, CD-ova, DVD-ova i dr.

KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI S POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM

Šifra delatnosti: 702200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja
Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole.
Poslovne usluge mogu obuhvatiti davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa:
- izradom računovodstvenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole
- davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje informacijama i dr.

LIZING INTELEKTUALNE SVOJINE I SLIČNIH PROIZVODA, AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

Šifra delatnosti: 774000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- lizing proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine (izuzev autorskih dela kao što su knjige ili softveri)
- primanje naknade ili licencne isplate za korišćenje: patenata; žigova; prava za eksploataciju i istraživanje rudnih nalazišta; franšiznih ugovora

MEDIJSKO PREDSTAVLJANJE

Šifra delatnosti: 731200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- medijsko predstavljanje, npr. prodaju i preprodaju prostora i vremena za medijske kampanje usmerene na traženje kupca

ORGANIZOVANJE SASTANAKA I SAJMOVA

Šifra delatnosti: 823000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata organizaciju, promociju i/ili vođenje poslova prilikom održavanja sajmova, kongresa, konferencija i sastanaka, bez obzira na to da li su obezbeđene usluge osoblja za organizovanje događaja i opremanje prostora u kojima se oni održavaju.

OSTALE STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DELATNOSTI

Šifra delatnosti: 749000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju klijentima na komercijalnoj osnovi. Uključene su aktivnosti za koje je potreban viši stepen stručnosti i naučnih i tehničkih znanja, ali se ne obuhvataju tekući, rutinski poslovi koji obično kratko traju.
Obuhvata:
- posredovanje pri kupovini i prodaji ekonomskih subjekata, npr. organizovanje kupovine i prodaje malih i srednjih preduzeća, uključujući lekarsku praksu, ali ne i posredovanje prilikom prodaje nekretnina
- posredovanje prilikom pravnog prometa prava na patent
- procenjivanje vrednosti, osim vrednosti nekretnina i vrednosti predmeta u svrhe osiguranja (antikviteta, dragocenosti i dr.)
- računovodstvenu reviziju i informacije o tarifama prevoza robe
- prognozu vremena
- davanje saveta u vezi sa bezbednošću
- davanje agronomskih saveta
- davanje ekoloških saveta
- davanje ostalih saveta
- davanje ostalih saveta, osim saveta u vezi sa arhitekturom, inženjerstvom i upravljanjem
- aktivnosti kvantitativnih procenitelja
- aktivnosti koje obavljaju agenti i agencije u interesu pojedinaca, i to u vezi sa dobijanjem angažmana na snimanju filmova, pozorišnih predstava ili u okviru drugih zabavnih i sportskih priredbi, plasiranja knjiga, dramskih predstava, umetničkih dela, fotografija i sl.

OSTALE USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU

Šifra delatnosti: 829900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata uslužne aktivnosti kao što su:
- obezbeđivanje izveštaja i stenografsko zapisivanje, prepisivanje i druge slične usluge
- simultano prevođenje televizijskog prenosa sastanaka i kongresa
- usluge pripreme bar koda
- usluge obeležavanja bar kodom
- očitavanje brojila za potrošnju vode, električne energije, gasa itd.
- usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate
- usluge naplate parkinga
- aktivnosti samostalnih voditelja aukcija
- usluge primene programa lojalnosti kupcima (marketing lojalnosti, posebni popusti itd.)
- nepomenute uslužne aktivnosti poslovanja

OSTALO USTUPANJE LJUDSKIH RESURSA

Šifra delatnosti: 783000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata obezbeđivanje ljudskih resursa za potrebe klijenata. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu predstavljaju poslodavce zaposlenih i u vezi su sa isplatom zarada, oporezivanjem, ostalim fiskalnim pitanjima i pitanjima u vezi sa ljudskim resursima, ali nisu odgovorne za upravljanje i nadzor nad zaposlenima.
Obezbeđivanje ljudskih resursa obično se obavlja na dugoročnoj osnovi. Ovde svrstane jedinice obavljaju veliki broj zadataka koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima.

PRAVNI POSLOVI

Šifra delatnosti: 691000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima: davanje saveta i zastupanje u građanskim sporovima; davanje saveta i zastupanje u krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima; davanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi s radnim odnosom i porodičnim odnosima
- konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata: ugovora o partnerstvu, ugovora o ortakluku, o osnivanju privrednih društava ili sličnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad ekonomskih subjekata; sačinjavanje pismena u vezi s patentima, žigovima i autorskim pravima; sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki, testamenata, izjava, obavljanje pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo
- ostali pravni poslovi koji obuhvataju aktivnosti: javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke

PREVOĐENJE I USLUGE TUMAČA

Šifra delatnosti: 743000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZORSKI POSLOVI; PORESKO SAVETOVANJE

Šifra delatnosti: 692000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju
- izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja
- reviziju finansijskih izveštaja
- pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza
- savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.

SPECIJALIZOVANE DIZAJNERSKE DELATNOSTI

Šifra delatnosti: 741000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- modno dizajniranje tkanina, odeće, obuće, nakita, nameštaja (i ostalu unutrašnju dekoraciju) i ostalih modnih proizvoda za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu
- industrijski dizajn, tj. kreiranje i razvoj dizajna i kriterijuma koji poboljšavaju upotrebnu vrednost i izgled proizvoda, uključujući određivanje vrste materijala, konstrukcije, mehanizma, oblika, boje i načina površinske obrade proizvoda, uzimajući u obzir osobine i potrebe ljudi, bezbednost, zahteve tržišta i efikasnosti u proizvodnji, dostavljanju, korišćenju i održavanju
- grafičko dizajniranje
- unutrašnje dekorisanje

TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE

Šifra delatnosti: 712000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata fizička, hemijska i druga analitička ispitivanja svih tipova materijala i proizvoda, uključujući:
- ispitivanje akustike i vibracije
- ispitivanje sastava i čistoće minerala itd.
- higijensko ispitivanje hrane, uključujući veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane
- ispitivanje fizičkih karakteristika i otpornosti materijala, kao što su čvrstina, debljina, trajnost, radioaktivnost i dr.
- ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti
- ispitivanje kompletne opreme: motora, automobila, elektronskih uređaja itd.
- radiografsko ispitivanje zavarivanja i lemljenja
- analizu nedostataka
- ispitivanje i merenje ekoloških indikatora: zagađenosti vazduha i vode itd.
- izdavanje sertifikata za proizvode, uključujući potrošačku robu, motorna vozila, avione, posude pod pritiskom, nuklearna postrojenja itd.
- izdavanje isprava o usaglašenosti za proizvode, procese, usluge, sisteme upravljanja i stručna lica
- periodično ispitivanje ispravnosti motornih vozila
- ispitivanje uz korišćenje modela (npr. aviona, brodova, brana itd.)
- rad policijskih laboratorija

UPRAVLJANJE EKONOMSKIM SUBJEKTOM

Šifra delatnosti: 701000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata nadgledanje ekonomskog subjekta i upravljanje njime; sprovođenje strategijskog ili organizacionog planiranja i donošenje odluka koje se odnose na ekonomski subjekt; obavljanje kontrole i vođenje svakodnevnih poslova međusobno povezanih jedinica.
Ovde spada i upravljanje ekonomskim subjektom:
- iz njegovog sedišta
- iz centralnih odeljenja
- iz područnih i regionalnih odeljenja
- iz podružnica

USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA

Šifra delatnosti: 802000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata:
- nadgledanje i daljinsko nadgledanje elektronskog zaštitnog alarmnog sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uključujući njihovo postavljanje i održavanje
- postavljanje, održavanje, popravljanje i podešavanje mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosno-zaštitne sefove povezane sa bliskim i daljinskim nadgledanjem
Jedinice koje izvršavaju ove aktivnosti mogu biti angažovane u prodaji zaštitnih sistema, mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosnih i zaštitnih sefova.

Miteco-Kneževac doo Siemens Srbija
New Balkan Trans Bambi
CUBI Vila Prezident **** Sremski Karlovci
Rotor Poliklinika Nada Diva
DRVOPROMET-KULA Visaris doo

Katalog 2016.

Privredni Imenik Srbije - Katalog 2016. je specijalno godišnje B2B izdanje na srpskom i engleskom jeziku, sa adresarom 500 uspešnih i značajnih firmi iz Srbije >>>

Besplatno preuzmite Program

Program Privrednog Imenika Srbije (elektronsko izdanje) možete BESPLATNO preuzeti. Program je idealna alatka za korisnike koji žele da odabrane informacije eksportuju u sopstvene baze podataka, mejling liste itd. >>> 

Prijavite promene podataka

Sve promene i nove informacije dostavite preko obrasca za ažuriranje i biće besplatno objavljene u najkraćem roku >>>

Pretplata i poručivanje

Poručivanjem u pretplati po nižoj i fiksnoj pretplatnoj ceni, ne samo što rezervišete svoje primerke Privrednog Imenika Srbije (Katalog i Program/CD), već imate i mogućnost besplatnog upisa podataka i oglašavanja u svim našim izdanjima, uključujući i internet prezentaciju >>>

Oglašavanje

Plaćeni oglas u bilo kom izdanju Privrednog Imenika Srbije osigurava Vam pojavljivanje u sva tri njegova medija: Internet, štampanom i elektronskom izdanju u trajanju od najmanje godinu dana, kao i značajne popuste kod nabavke naših izdanja, kod korišćenja internet baze podataka itd. >>>

VSD Camping Rent
Frizerski salon Studio 36 Cut & Color
Autobuski prevoz
ADRIAHOST
Eurodom doo Beograd Premier Prezident Hotel Petite Geneve Petrovic Mag-medica Novi Sad Proverbum Panšped Novi Sad Vojvodinaput-Ba?kaput ad Novi Sad Univerzitet Dzon Nezbit Argus inženjering URBANA OPREMA DOO Keramika Kanjiza Ehom Auto Yugorosgaz Knjaz Milos ad Italijanski institut za kulturu