OČNI CENTAR DR STEVANOVIĆ
23000 ZRENJANIN
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 28

OPTIČARSKA RADNJA

TELEFON: (023) 510-571
E-mail: stevmidu@eunet.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
OŠTRELJ
11211 BEOGRAD
LIČKA 25-A

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO DOO

TELEFON: (011) 2960-967
E-mail: ostreljdoo@gmail.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
OŠTRELJ PROMET
11010 BEOGRAD
PAVLA LABATA 20 JAJINCI

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO DOO

TELEFON: (011) 3672-703
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: