ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ
18000 NIŠ
VOJISLAVA ILIĆA BBTELEFON: (018) 529-001
E-mail: office@hitnanis.org
Sajt: www.hitnanis.org
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU GRADA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
TIRŠOVA 1CENTRALA: (011) 3605-600
Sajt: www.zis.bg.gov.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEGINJE LJUBICE 5

STRUČNI POSLOVI I POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE I AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA

CENTRALA: (011) 2025-800
E-mail: zis@zis.gov.rs
Sajt: www.zis.gov.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA INŽENJERING
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 4

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I REALIZACIJU PROJEKATA DOO

TELEFON: (011) 2656-198
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
PALMOTIĆEVA 30TELEFON/TELEFAKS: (011) 3229-133
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO
36000 KRALJEVO
SLOBODANA PENEZIĆA 16TELEFON: (036) 392-336
E-mail: office@zjzkv.org.rs
Sajt: www.zjzkv.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC
37000 KRUŠEVAC
VOJVODE PUTNIKA 2TELEFON: (037) 422-951
E-mail: zavodks@ptt.rs
Sajt: www.zavodks.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC
16000 LESKOVAC
MAKSIMA KOVAČEVIĆA 11TELEFON: (016) 245-219
E-mail: info@zzjzle.org.rs
Sajt: www.zzjzle.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
26000 PANČEVO
PASTEROVA 2TELEFON/TELEFAKS: (013) 322-965
E-mail: info@zjzpa. org.rs
Sajt: www.zjzpa.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT
18300 PIROT
KEJ BBTELEFON/TELEFAKS: (010) 343-994
E-mail: zzzzpi@mts.rs
Sajt: www.zzjzpirot.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
12000 POŽAREVAC
JOVANA ŠERBANOVIĆA 14CENTRALA: (012) 222-568
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Sajt: www.zzjzpo.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA
22000 SREMSKA MITROVICA
STARI ŠOR 47TELEFON: (022) 610-511
E-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
Sajt: www.zdravlje-sm.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK
19000 ZAJEČAR
SREMSKA 13CENTRALA: (019) 422-477
E-mail: timok@zavodzajecar.rs
Sajt: www.zavodzajecar.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
31000 UŽICE
HILANDARSKA 4TELEFON: (031) 563-146
E-mail: zavoduzice@mts.rs
Sajt: www.zavodue.org.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
14000 VALJEVO
VLADIKE NIKOLAJA 5TELEFON: (014) 237-056
E-mail: office@zzjzvaljevo.co.rs
Sajt: www.zzjzvaljevo.co.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: