B.B. ADVERTISING
11000 BEOGRAD
BALKANSKA 34

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 060 7432-431
E-mail: casopis.grad@gmail.com
Sajt: www.casopisgrad.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAGDALA PROFESIONAL
16000 LESKOVAC
TOME KOSTIĆA 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN
21000 NOVI SAD
VLADIMIRA NIKOLIĆA 2

DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, ŠUMARSTVO, TRGOVINU I IZDAVAČKU DELATNOST
INFORMATIVNA AGENCIJA AGROSERVIS, ČASOPIS MOJE GAZDINSTVO

TELEFON: (021) 422-713
Sajt: www.agroservisplus.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN D.I. PRINT
11080 BEOGRAD
GRADSKI PARK 2

PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO, MARKETING I GRAFIČKE USLUGE DOO

TELEFON: (011) 2673-476

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN INVESTIGATIVE REPORTING NETWORK-BIRN
11000 BEOGRAD
KOLARČEVA 7/5

BALKANSKA ISTRAŽIVAČKA REGIONALNA MREŽA

TELEFON: (011) 4030-316
E-mail: office@birn.eu.com
Sajt: www.birnsrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKANSKA ISTRAŽIVAČKA REGIONALNA MREŽA-BIRN
11000 BEOGRAD
KOLARČEVA 7/5

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA MEDIJSKU PRODUKCIJU DOO

TELEFON: (011) 4030-316
E-mail: office@birn.eu.com
Sajt: www.birn.eu.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAST
11000 BEOGRAD
KUMODRAŠKA 44

SZR GRAFIČKA RADIONICA ZA PROIZVODNJU I USLUGE U GRAFIČKOJ DELATNOSTI

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3972-004

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEDŽ STUDIO
11000 BEOGRAD
VOJVODE ŠUPLJIKCA 8

RADNJA ZA ŠTAMPARSKE USLUGE

TELEFON: (011) 3085-293
E-mail: bedzstudio@gmail.com
Sajt: www.bedzstudio.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELGRAVIA
11000 BEOGRAD
GUNDULIĆEV VENAC 4

PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO
SNABDEVANJE GRAFIČKE INDUSTRIJE REPROMATERIJALOM

TELEFON: (011) 4076-324
E-mail: office@belgravia.co.rs
Sajt: www.belgravia.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELI PUT
11070 BEOGRAD
JURIJA GAGARINA 32-A

IZDAVAČKO PREDUZEĆE DOO
ROMANI, GRAFIČKE NOVELE, SLIKOVNICE ZA DECU I STARIJE I STRIPOVI

TELEFON: (011) 3332-952
E-mail: office@beliput.rs
Sajt: www.beliput.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELLA VISTA
11090 BEOGRAD
RATKA MITROVIĆA 21

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

KNIŽARA, STARCA MILIJE 16: 069 5519-588

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELPAK
11070 BEOGRAD
SLAVKA ŠLANDERA 50

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

TELEFON: (011) 3117-438
E-mail: belic@infosky.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BENIAN EKONOMIK
11030 BEOGRAD
REPUBLIČKA 3

NOVINSKO IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOFIS
11060 BEOGRAD
V BRAĆE MARIĆA 31

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOGRADAC
11130 BEOGRAD
VIŠNJIĆEVA 5

ŠTAMPARSKE USLUGE I DIZAJN

MOBILNI TELEFON: 060 7077-100

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: