BENIAN EKONOMIK
11030 BEOGRAD
REPUBLIČKA 3

NOVINSKO IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOFIS
11060 BEOGRAD
V BRAĆE MARIĆA 31

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOGRADAC
11130 BEOGRAD
VIŠNJIĆEVA 5

ŠTAMPARSKE USLUGE I DIZAJN

MOBILNI TELEFON: 060 7077-100

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOGRAF GROUP
11000 BEOGRAD
USTANIČKA 189/23

DRUŠTVO ZA DIZAJN, ŠTAMPU I TRGOVINU DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3474-925
E-mail: beografgroup@gmail.com
Sajt: www.beograf.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOLOGISTIKA
11000 BEOGRAD
JEDRENSKA 10

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO NOVI SAD
IZDAJE ČASOPIS LOGISTIKA I TRANSPORT

MARKETING: 060 1384-961
E-mail: beologistika@logistika-info.net
Sajt: www.logistika-info.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOŠTAMPA
11000 BEOGRAD
ZVEČANSKA 11

GRAFIČKO PREDUZEĆE AD

TELEFON: (011) 2650-642

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BI-MODE PRINTING
11000 BEOGRAD
14. OKTOBRA 1

DOO ZA PRUŽANJE U SLUGA U OBLASTI DIZAJNA I ŠTAMPE, RAKOVICA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2334-844
E-mail: office@bi-mode.co.rs
Sajt: www.bi-mode.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIG IMAGE
25000 SOMBOR
FRUŠKOGORSKA 14

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
ŠTAMPARIJA U SASTAVU BABBLER MEDIA GROUP, ŠTAMPA VELIKIH FORMATA

TELEFON: (025) 434-064
E-mail: office@bigimage.rs
Sajt: www.bigimage.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIG PRINT
11070 BEOGRAD
ĐORĐA STANOJEVIĆA 4

DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE DOO
ŠTAMPA BILBORDA I POSTERA, FASADNI BANERI I PODNA GRAFIKA, BRENDIRANJE VOZILA

TELEFON: (011) 3016-525
E-mail: info@bigprint.rs
Sajt: www.bigprint.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIGZ PUBLISHING
11040 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 17

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZDAVANJE PUBLIKACIJA

TELEFON: (011) 3691-259
E-mail: bigz@bigz-publishing.co.rs
Sajt: www.bigz-publishing.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIGZ ŠKOLSTVO
11040 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 17/III

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I NASTAVNIH SREDSTAVA

TELEFON: (011) 3691-259
E-mail: office@bigzskolstvo.rs
Sajt: www.bigzskolstvo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BILLBOARD PRINT
11000 BEOGRAD
ŽORŽA KLEMANSOA 23

DOO ZA USLUGE, TRGOVINU I PROIZVODNJU
DIGITALNA I OFFSET ŠTAMPA, PRIPREMA ZA ŠTAMPU, DIZAJN I DORADA ŠTAMPANOG MATERIJALA

TELEFON: (011) 2928-363
E-mail: bprint@gmail.com
Sajt: www.bprint.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIPIF
11000 BEOGRAD
STRAHINJIĆA BANA 64-66

DOO ZA POSLOVNE INFORMACIJE I IZDAVAČKU DELATNOSTInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIROGRAF
25260 APATIN
LAĐARSKA 65

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

TELEFON: (025) 772-506
E-mail: office@stamparijabirograf.com
Sajt: www.stamparijabirograf.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIROGRAF COMP
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
ATANASIJA PULJE 22

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
ŠTAMPARIJA, PREPRESS I DIZAJN, DORADA

TELEFON: (011) 3075-055
E-mail: office@birograf.rs
Sajt: www.birograf.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: