ZADUŽBINA DOSITEJ OBRADOVIĆ
11000 BEOGRAD
ZMAJ JOVINA 4/IITELEFON: (011) 3282-240
E-mail: info@dositejeva-zaduzbina.rs
Sajt: www.dositejeva-zaduzbina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAJKONPRINT
11000 BEOGRAD
KARAĐORĐEVA 2-4

DRUŠTVO ZA GRAFIČKU I IZDAVAČKU DELATNOST DOO


TELEFON/TELEFAKS: (011) 3036-080
E-mail: zajkon@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA
24000 SUBOTICA
LAZE MAMUŽIĆA 22TELEFON/TELEFAKS: (024) 535-533
E-mail: ured@zkvh.org.rs
Sajt: www.zkvh.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA UDŽBENIKE
21000 NOVI SAD
SREMSKA 7

JAVNO PREDUZEĆE BEOGRAD, ODELENJE U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 523-844
Sajt: www.zavod.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAŠTITA PRESS
11000 BEOGRAD
JELENE ĆETKOVIĆ 3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 3221-940

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEBRA
11000 BEOGRAD
JUŽNI BULEVAR 144

IZDAVAČKO PREDUZEĆE DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEPTER BOOK WORLD
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 42

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, USLUGE I IZDAVAŠTVO DOO

TELEFON: (011) 3287-952
E-mail: office@bookworld.zepter.rs
Sajt: www.zepter.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZMAJ
21000 NOVI SAD
GAVRILA PRINCIPA 11

IZDAVAČKO TRGOVINSKO DOO

TELEFON: (021) 541-716
E-mail: itpzmaj@eunet.rs
Sajt: www.zmajdoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZORA
21205 SREMSKI KARLOVCI
M. STRATIMIROVIĆA 114-A

IZDAVAČKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (021) 881-048

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZORELI
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 12/I

IZDAVAČKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO


TELEFON: (011) 3230-241
E-mail: zoreli@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZVONEĆI KEDRI SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 183/II

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 064 2474-156
E-mail: zoja.begoli@gmail.com
Sajt: www.zvonecikedrisrbije.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZVONIK
11070 BEOGRAD
DR AGOSTINA NETA76/33

IZDAVAČKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2278-441
E-mail: zvonik@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČIGOJA ŠTAMPA
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 13

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
IZDAVAČKA KUĆA I ŠTAMPARIJA

DIREKTOR: (011) 3032-414
E-mail: office@cigoja.com
Sajt: www.chigoja.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠAHOVSKI INFORMATOR
11000 BEOGRAD
FRANCUSKA 31

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST

TELEFON: (011) 2630-109
E-mail: sales@informant1966.com
Sajt: www.sahovski.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA PLUS
11070 BEOGRAD
ŠPANSKIH BORACA 24

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
IZDAVANJE UDŽBENIKA I POMOĆNE ŠKOLSKE LITERATURE, LITERATURE DUHOVNOG SADRŽAJA I KNJIGA ZA DECU

TELEFON: (011) 3122-347
E-mail: skolaplus.rs@gmail.com
Sajt: www.skolaplus.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: