ARHE
26000 PANČEVO
MILANA ĆURČINA 3

STUDIO ZA UMETNIČKO STVARALAŠTVO

TELEFON: (013) 365-355

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARHEOLOŠKI LOKALITET VINČA
11351 VINČA
BELO BRDO

MUZEJ GRADA BEOGRADA

TELEFON: (011) 8065-334
Sajt: www.mgb.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARHEOLOŠKI MUZEJ ĐERDAPA
19320 KLADOVO
KRALJA ALEKSANDRA 2-A

NARODNI MUZEJ U BEOGRADU

TELEFON: (019) 803-900
E-mail: muzejdjerdapa@narodnimuzej.rs
Sajt: www.narodnimuzej.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARHIV SRBIJE
11000 BEOGRAD
KARNEGIJEVA 2CENTRALA: (011) 3370-781
E-mail: centar@archives.org.rs
Sajt: www.archives.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARHIV VOJVODINE
21000 NOVI SAD
DUNAVSKA 35TELEFON: (021) 4891-800
E-mail: info@arhivvojvodine.org.rs
Sajt: www.arhivvojvodine.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARS LONGA
11000 BEOGRAD
LJEŠKA 90

AGENCIJA ZA IZVOĐAČKU UMETNOST I SCENSKU DELATNOST

MOBILNI TELEFON: 063 312-581

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ART
31000 UŽICE
PETRA ĆELOVIĆA 4

PREDUZEĆE ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA, KULTURU, PROSVETU I UMETNOST DOO

TELEFON: (031) 512-640

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ART GALERIJA 1994
34000 KRAGUJEVAC
BRANKA RADIČEVIĆA 20

GALERIJA ZA IZLAGANJE I PRODAJU UMETNIČKIH DELA-SLIKA

TELEFON: (034) 354-154
E-mail: galerijart94@gmail.com
Sajt: www.galerijart.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARTISSIMO
11000 BEOGRAD
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 42

AGENCIJA ZA IZVOĐAČKU UMETNOSTInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ASSOCIATED PRESS
11000 BEOGRAD
PALMOTIĆEVA 9

AMERIČKA NOVINSKA AGENCIJA

TELEFON: (011) 3225-411

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ATELJE PALE
11000 BEOGRAD
BLAGOJA PAROVIĆA 25

DOO PREDUZEĆE ZA UMETNIČKU OBRADU SLIKA I PREDMETA, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (011) 2547-405
E-mail: pale@eunet.rs
Sajt: www.galerijapale.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ATELJE RS
21000 NOVI SAD
BULEVAR KNEZA MILOŠA 28

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
AUTORSKI ATELJE, URAMLJIVAČKA RADNJA

TELEFON: (021) 6322-060
E-mail: ateljers@neobee.net
Sajt: www.ateljers.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AVALON
25250 ODŽACI
KNEZA MIHAILA 48

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

TELEFON: (025) 5743-743

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

B92
11080 BEOGRAD
AUTOPUT ZA ZAGREB 22

RADIODIFUZNO PREDUZEĆE AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (011) 3012-000
Sajt: www.b92.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAJKA DRAGANE Ž.
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 43

SZTR IZRADA I TRGOVINA UMETNIČKIM SLIKAMA

MOBILNI TELEFON: 064 3075-309
E-mail: draganazslikar@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: