UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA SVETOZAR MARKOVIĆ
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 71TELEFON: (011) 3370-509
Sajt: www.unilib.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

URBANS
21000 NOVI SAD
VOJVOĐANSKIH BRIGADA 17/IV

RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (021) 4720-824
E-mail: urbans@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VBC-VIDEO BUSINESS CONNECTION
11000 BEOGRAD
JOVANA ISAILOVIĆA 42

DOO PREDUZEĆE ZA SNIMANJE FILMOVA, TV I VIDEO PRODUKCIJU, VIDEO MARKETING, KOMPJUTERSKU INFORMATIKU, INŽENJERING, DIZAJN, POSREDOVANJE, TURIZAM, MALOPRODAJU I VELEPRODAJU

TELEFON: (011) 3317-729

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VELJKO DUGOŠEVIĆ
12223 GOLUBAC
CARA LAZARA 1

NARODNI UNIVERZITET

TELEFON: (012) 678-136

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VG ART STUDIO
11000 BEOGRAD
GOLSVORTIJEVA 20

DOO PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE
MUZIČKI STUDIO

TELEFON: (011) 2441-657

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIDEONET
11000 BEOGRAD
NJEGOŠEVA 21/3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PRODUKCIJSKA KUĆA, SNIMANJE, POSTPRODUKCIJA, DISTRIBUCIJA I ARHIVIRANJE VIDEO SADRŽAJA

TELEFON: (011) 2402-888
E-mail: office@videonet.rs
Sajt: www.videonet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIDEOPOLIS
21000 NOVI SAD
SVETOZARA MILETIĆA 28

STUDIO ZA MARKETING I PROPAGANDU

TELEFON: (021) 528-487
E-mail: vpocetak@gmail.com
Sajt: www.videopolis-studio.tv

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIDEOVIZIJA
11070 BEOGRAD
PARISKE KOMUNE 22

PREDUZEĆE ZA SNIMANJE FILMSKIH, DRAMSKIH I MUZIČKIH PROGRAMA DOO

TELEFON: (011) 3167-171
E-mail: vvizija@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISION UNLTD. CREATIVE WORX
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-Z

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 064 2744-205
E-mail: info@vucx.rs
Sajt: www.vucx.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIZIJA
36300 NOVI PAZAR
KOMPLEKS JEZERO A/32

RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (020) 331-550
E-mail: vizija@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIZITORSKI CENTAR LUDAŠ
24414 HAJDUKOVO
PRESPANSKA 12

JAVNO PREDUZEĆE PALIĆ-LUDAŠ

TELEFON: (024) 4758-370
E-mail: vizitorski@palic-ludas.rs
Sajt: www.ludas.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJNI ARHIV
11030 BEOGRAD
RATKA RESANOVIĆA 1 ŽARKOVO

USTANOVA MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

TELEFON: (011) 2051-019
E-mail: vojniarhiv@mod.gov.rs
Sajt: www.vojniarhiv.mod.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJNI MUZEJ
11000 BEOGRAD
KALEMEGDAN BB

KULTURNO ISTORIJSKI MUZEJ

CENTRALA: (011) 3343-441
E-mail: vojnimuzej@mod.gov.rs
Sajt: www.muzej.mod.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VRBAS
21460 VRBAS
MARŠALA TITA 105

JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE
RADIO VRBAS I TV BAČKA

TELEFON: (021) 707-482
Sajt: www.icvrbas.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VRŠALICA
26300 VRŠAC
KORDUNSKA 30

DOO ZA INFORMATIVNU DELATNOST


TELEFON: (013) 823-030

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: