GRADSKA OPŠTINA VRAČAR
11000 BEOGRAD
NJEGOŠEVA 77KONTAKT CENTAR: (011) 3081-405
E-mail: sovracar@vracar.org.rs
Sajt: www.vracar.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD SUBOTICA
24000 SUBOTICA
TRG SLOBODE 1

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

SERVIS GRAĐANA: (024) 626-999
E-mail: kontaktcentar@subotica.rs
Sajt: www.subotica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 10

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD

TELEFON: (011) 3218-123
E-mail: kl@smatsa.rs
Sajt: www.smatsa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD ČAČAK
32000 ČAČAK
ŽUPANA STRACIMIRA 2TELEFON: (032) 309-099
Sajt: www.cacak.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,GRAD BEOGRAD
11000 BEOGRAD
DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA 2SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA: (011) 3229-678
E-mail: beoinfo@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD JAGODINA
35000 JAGODINA
KRALJA PETRA I 6CENTRALA: (035) 8150-597
E-mail: gradjagodina@jagodina.org.rs
Sajt: www.jagodina.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD NIŠ
18000 NIŠ
7. JULI 2GRADSKI POZIVNI CENTAR: (018) 505-505
E-mail: info@ni.rs
Sajt: www.ni.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD UŽICE
31000 UŽICE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 52CENTRALA: (031) 590-190
E-mail: info@uzice.rs
Sajt: www.uzice.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD ZAJEČAR
19000 ZAJEČAR
TRG OSLOBOĐENJA 1CENTRALA: (019) 444-600
E-mail: ozajecar@verat.net
Sajt: www.zajecar.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 69TELEFON: (011) 2061-700
Sajt: www.savskivenac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
TRG SLOBODE 3CENTRALA: (034) 335-324
E-mail: infosluzbakg@gmail.com
Sajt: www.kragujevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE 2TELEFON: (020) 313-644
E-mail: office@novipazar.org.rs
Sajt: www.novipazar.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD NOVI SAD
21000 NOVI SAD
TRG SLOBODE 1CENTRALA: (021) 420-066
E-mail: kontakt@novisad.rs
Sajt: www.novisad.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD VALJEVO
14000 VALJEVO
KARAĐORĐEVA 64TELEFON: (014) 294-900
E-mail: info@valjevo.rs
Sajt: www.valjevo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: