MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
VLAJKOVIĆEVA 3KABINET: (011) 3398-172
E-mail: kabinet@kultura.gov.rs
Sajt: www.kultura.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO ODBRANE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
BIRČANINOVA 5KABINET: (011) 3006-311
E-mail: info@mod.gov.rs
Sajt: www.mod.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2TELEFON: (011) 3130-912
E-mail: press@mos.gov.rs
Sajt: www.mos.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26INFO CENTAR, OMLADINSKIH BRIGADA 1: (011) 2607-960
E-mail: office@minpolj.gov.rs
Sajt: www.minpolj.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO PRAVDE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26KONTAKT CENTAR: (011) 7858-000
E-mail: kontakt@mpravde.gov.rs
Sajt: www.mpravde.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO PRIVREDE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 20CENTRALA: (011) 3642-600
E-mail: press@privreda.gov.rs
Sajt: www.privreda.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26CENTRALA: (011) 3613-734
E-mail: kabinet@mpn.gov.rs
Sajt: www.mpn.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26CENTRALA: (011) 3346-755
E-mail: kabinet.min@mre.gov.rs
Sajt: www.mre.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 24-26TELEFON: (011) 3068-000
E-mail: mfa@mfa.rs
Sajt: www.mfa.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2KABINET MINISTRA: (011) 3113-432
E-mail: kabinet@mtt.gov.rs
Sajt: www.mtt.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2TELEFON: (011) 3062-000
Sajt: www.mup.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 34TELEFON: (011) 3061-100
E-mail: office@mei.gov.rs
Sajt: www.mei.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26SOCIJALNA I PORODIČNO PRAVNA ZAŠTITA: (011) 3038-661
E-mail: press@minrzs.gov.rs
Sajt: www.minrzs.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
OMLADINSKIH BRIGADA 1TELEFON: (011) 3110-271
E-mail: info@ekologija.gov.rs
Sajt: www.ekologija.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO ZDRAVLJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26KABINET MINISTRA: (011) 3616-251
E-mail: kabinet@zdravlje.gov.rs
Sajt: www.zdravlje.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: