GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC
11000 BEOGRAD
USTANIČKA 53TELEFON: (011) 2441-071
E-mail: opstina@vozdovac.rs
Sajt: www.vozdovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 77CENTRALA: (011) 2422-122
E-mail: info@zvezdara.org.rs
Sajt: www.zvezdara.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 42CENTRALA: (011) 3220-721
E-mail: opstina@starigrad.org.rs
Sajt: www.starigrad.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA KANJIŽA
24420 KANJIŽA
GLAVNI TRG 1TELEFON: (024) 875-166
E-mail: office@kanjiza.rs
Sajt: www.kanjiza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA PALILULA
11000 BEOGRAD
TAKOVSKA 12CENTRALA: (011) 3247-061
E-mail: info@palilula.org.rs
Sajt: www.palilula.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA ŠID
22240 ŠID
KARAĐORĐEVA 2CENTRALA: (022) 712-122
Sajt: www.sid.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
BRANKOVA 25

REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA I VOĐENJE ELEKTRONSKIH REGISTARA

TELEFON: (011) 3331-400
E-mail: registar@apr.gov.rs
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
21000 NOVI SAD
STRAŽILOVSKA 2

ORGANIZACIONA JEDINICA NOVI SAD

TELEFON: (021) 4754-308
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
26000 PANČEVO
TRG NIKOLE TESLE 5

ORGANIZACIONA JEDINICA PANČEVO

TELEFON: (013) 351-610
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
24000 SUBOTICA
TRG LAZARA NEŠIĆA 1

ORGANIZACIONA JEDINICA SUBOTICA

TELEFON: (024) 671-930
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
23000 ZRENJANIN
TRG SLOBODE 10, KANC. 18

ORGANIZACIONA JEDINICA ZRENJANIN

TELEFON: (023) 511-518
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
14000 VALJEVO
ŽELEZNIČKA 5

ORGANIZACIONA JEDINICA VALJEVO

TELEFON: (014) 291-013
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
34000 KRAGUJEVAC
CARA LAZARA 15

ORGANIZACIONA JEDINICA KRAGUJEVAC

TELEFON: (034) 339-481
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
36000 KRALJEVO
CARA DUŠANA 41/I

ORGANIZACIONA JEDINICA KRALJEVO

TELEFON: (036) 326-999
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
31000 UŽICE
LJUBE STOJANOVIĆA 5, KANCELARIJA 20

ORGANIZACIONA JEDINICA UŽICE

TELEFON: (031) 513-868
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: