UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
15000 ŠABAC
BEOGRADSKI PUT BB

CARINARNICA ŠABAC

UPRAVNA ZGRADA: (015) 384-926
E-mail: carinarnica.sabac@carina.rs
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
14000 VALJEVO
PALIH BORACA BB

CARINSKA ISPOSTAVA VALJEVO

TELEFON/TELEFAKS: (014) 224-821
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
25260 APATIN
DUNAVSKI KEJ BB

CARINSKA ISPOSTAVA APATIN

TELEFON: (025) 773-438
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
25275 BAČKI BREG
GRANIČNI PRELAZ

CARINSKA ISPOSTAVA BAČKI BREG

TELEFON/TELEFAKS: (025) 809-008
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
24210 BAJMOK

CARINSKI REFERAT BAJMOK

TELEFON/TELEFAKS: (024) 762-279
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
25270 BEZDAN
GRANIČNI PRELAZ

CARINSKA ISPOSTAVA BEZDAN-MOHAČ

TELEFON/TELEFAKS: (025) 810-778
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
24410 HORGOŠ
GRANIČNI PRELAZ

CARINSKA ISPOSTAVA HORGOŠ

SMENA: (024) 619-202
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
24104 KELEBIJA
GRANIČNI PRELAZ

CARINSKA ISPOSTAVA KELEBIJA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 789-218
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
23300 KIKINDA
OSLOBOĐENJA 5

CARINSKA ISPOSTAVA KIKINDA

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 422-202
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
26000 PANČEVO
LUKA DUNAV BB

CARINSKA ISPOSTAVA PANČEVO

TELEFON: (013) 353-168
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
24400 SENTA
KLANIČKA 1

CARINSKA ISPOSTAVA SENTA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 815-706
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
25000 SOMBOR
FILIPA KLJAJIĆA BB

CARINARNICA SOMBOR

KABINET UPRAVNIKA: (025) 421-186
E-mail: carinarnica.sombor@carina.rs
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
22000 SREMSKA MITROVICA
JARAČKI PUT BB

CARINSKA ISPOSTAVA SREMSKA MITROVICA

ŠEF ISPOSTAVE: (022) 611-250
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
23220 SRPSKA CRNJA
GRANIČNI PRELAZ

CARINSKA ISPOSTAVA SRPSKA CRNJA

TELEFON/TELEFAKS: (023) 811-760
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
24000 SUBOTICA
BOSE MILIĆEVIĆ BB

CARINARNICA SUBOTICA

CENTRALA: (024) 555-600
E-mail: carinarnica.subotica@carina.rs
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: