GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 6CENTRALA: (011) 3229-678
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 6TELEFON: (011) 3216-497
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/XIII-XIVSEKRETAR: (011) 7157-278
E-mail: komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA KULTURU
11000 BEOGRAD
TRG REPUBLIKE 3CENTRALA: (011) 4155-037
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I DEČJU ZAŠTITU
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/XVIIISEKRETAR: (011) 7157-019
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA OPŠTE POSLOVE
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/IIIDIREKTOR: (011) 7157-411
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE
11000 BEOGRAD
MAKENZIJEVA 31CENTRALA: (011) 2453-142
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA POSLOVE ODBRANE, VANREDNIH SITUACIJA, KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA
11000 BEOGRAD
TIRŠOVA 1/IVCENTRALA: (011) 3605-600
E-mail: bks@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/XVIISEKRETAR: (011) 7157-369
E-mail: privreda@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
11000 BEOGRAD
27. MARTA 43-45CENTRALA: (011) 3309-000
E-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I PROPISE
11000 BEOGRAD
DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA 2CENTRALA: (011) 3229-678
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
11000 BEOGRAD
27.MARTA 43-45CENTRALA: (011) 3309-092
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/XISEKRETAR: (011) 7157-440
E-mail: sport@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/VSEKRETAR: (011) 7157-038
E-mail: uprava@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
11000 BEOGRAD
27. MARTA 43-45CENTRALA: (011) 3309-000
E-mail: beoeko@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: