GRAD BEOGRAD ,SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/XIISEKRETAR: (011) 7157-480
E-mail: zdravstvo@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD A,SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/VIII-XSEKRETAR: (011) 7157-276
E-mail: energetika@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD A,SEKRETARIJAT ZA JAVNI PREVOZ
11000 BEOGRAD
27. MARTA 43-45TELEFON: (011) 3227-241
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD A,SEKRETARIJAT ZA POSLOVE LEGALIZACIJE OBJEKATA
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/XVISEKRETAR: (011) 7157-550
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD A,SEKRETARIJAT ZA POSLOVE NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/IVSEKRETAR: (011) 7157-425
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD A,SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/VIII-XSEKRETAR: (011) 7157-212
E-mail: urbanizam@beograd.gov.rs
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD A,SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/VIDIREKTOR: (011) 7157-135
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD A,SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/VIITELEFON: (011) 7157-122
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD BEOGRAD A,SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU GRADA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 1/XIIDIREKTOR: (011) 3376-701
Sajt: www.beograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD LESKOVAC
16000 LESKOVAC
PANA ĐUKIĆA 9-11KONTAKT CENTAR: (016) 213-213
E-mail: gradonacelnik@gradleskovac.org
Sajt: www.gradleskovac.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD LOZNICA
15300 LOZNICA
KARAĐORĐEVA 2TELEFON: (015) 879-200
E-mail: office@loznica.rs
Sajt: www.loznica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD PANČEVO
26000 PANČEVO
TRG KRALJA PETRA I 2-4CENTRALA: (013) 308-830
E-mail: grad@pancevo.rs
Sajt: www.pancevo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD SOMBOR
25000 SOMBOR
TRG CARA UROŠA 1CENTRALA: (025) 468-111
Sajt: www.sombor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD SREMSKA MITROVICA
22000 SREMSKA MITROVICA
SVETOG DIMITRIJA 13CENTRALA: (022) 610-566
E-mail: info@sremskamitrovica.org.rs
Sajt: www.sremskamitrovica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAD VRANJE
17500 VRANJE
KRALJA MILANA 1CENTRALA: (017) 402-300
Sajt: www.vranje.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: