GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA
11000 BEOGRAD
MIŠKA KRANJCA 12CENTRALA: (011) 3051-700

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA SOPOT
11450 SOPOT
KOSMAJSKI TRG 5TELEFON: (011) 8251-155
E-mail: informisanje@sopot.org.rs
Sajt: www.sopot.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA SURČIN
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 79CENTRALA: (011) 8442-111
E-mail: opstina@surcin.rs
Sajt: www.surcin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA ZEMUN
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
MAGISTRATSKI TRG 1CENTRALA: (011) 2198-323
E-mail: info@sozemun.org.rs
Sajt: www.sozemun.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA
11000 BEOGRAD
ŠUMADIJSKI TRG 2CENTRALA: (011) 3052-100
Sajt: www.cukarica.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU
34000 KRAGUJEVAC
BRANKA RADIČEVIĆA 11NAČELNIK UPRAVE: (034) 506-103
E-mail: imovinakg@mail.com
Sajt: www.kragujevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
18000 NIŠ
VOŽDA KARAĐORĐA 16TELEFON: (018) 504-699
Sajt: www.ni.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
11000 BEOGRAD
STEVANA BRAKUSA 2TELEFON: (011) 7541-421
E-mail: infocentar@iss.rs
Sajt: www.iss.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 11

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

TELEFON: (011) 7358-400
E-mail: kancelarija@ite.gov.rs
Sajt: www.ite.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2TELEFON: (011) 3111-019
E-mail: press@kim.gov.rs
Sajt: www.kim.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULAVAR MIHAJLA PUPINA 2TELEFON: (011) 3114-528
E-mail: press@ljudskaprava.gov.rs
Sajt: www.ljudskaprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 4/8TELEFON: (011) 3639-951
E-mail: kancelarija@aa.gov.rs
Sajt: www.aa.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2TELEFON: (011) 3113-895
E-mail: office@civilnodrustvo.gov.rs
Sajt: www.civilnodrustvo.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KARAĐORĐEVO
21421 KARAĐORĐEVO
IVE ANDRIĆA 63

VOJNA USTANOVA ZA LOVNO ŠUMSKU I POLJOPRIVREDNU DELATNOST

DIREKTOR: (021) 765-107

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: