GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ
18000 NIŠ
GUTENBERGOVA 4-A

GRAD NIŠ

TELEFON: (018) 201-280
E-mail: pantelej@gmail.com
Sajt: www.pantelej.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA
11090 BEOGRAD
MIŠKA KRANJCA 12

GRAD BEOGRAD

CENTRALA: (011) 3051-700
E-mail: info@rakovica.rs
Sajt: www.rakovica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA SOPOT
11450 SOPOT
KOSMAJSKI TRG 5

GRAD BEOGRAD

TELEFON: (011) 8251-155
E-mail: informisanje@sopot.org.rs
Sajt: www.sopot.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 42

GRAD BEOGRAD

CENTRALA: (011) 3220-721
E-mail: opstina@starigrad.org.rs
Sajt: www.starigrad.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA SURČIN
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 79

GRAD BEOGRAD


TELEFON: (011) 8443-765
E-mail: opstina@surcin.rs
Sajt: www.surcin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA VRAČAR
11000 BEOGRAD
NJEGOŠEVA 77

GRAD BEOGRAD

KONTAKT CENTAR: (011) 3081-405
E-mail: sovracar@vracar.org.rs
Sajt: www.vracar.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA ZEMUN
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
MAGISTRATSKI TRG 1

GRAD BEOGRAD

TELEFON: (011) 3778-400
E-mail: info@zemun.rs
Sajt: www.zemun.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA
11030 BEOGRAD
ŠUMADIJSKI TRG 2

GRAD BEOGRAD

CENTRALA: (011) 3052-100
E-mail: kontakt@cukarica.rs
Sajt: www.cukarica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU
34000 KRAGUJEVAC
BRANKA RADIČEVIĆA 11NAČELNIK UPRAVE: (034) 506-103
E-mail: imovinakg@mail.com
Sajt: www.kragujevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
18000 NIŠ
VOŽDA KARAĐORĐA 16TELEFON: (018) 504-699
Sajt: www.ni.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
11000 BEOGRAD
STEVANA BRAKUSA 2TELEFON: (011) 7541-421
E-mail: infocentar@iss.rs
Sajt: www.iss.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 11

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

TELEFON: (011) 7358-400
E-mail: kancelarija@ite.gov.rs
Sajt: www.ite.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2TELEFON: (011) 3111-019
E-mail: press@kim.gov.rs
Sajt: www.kim.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULAVAR MIHAJLA PUPINA 2TELEFON: (011) 3114-528
E-mail: press@ljudskaprava.gov.rs
Sajt: www.ljudskaprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: