KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 4/8TELEFON: (011) 3639-951
E-mail: kancelarija@aa.gov.rs
Sajt: www.aa.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2TELEFON: (011) 3113-895
E-mail: office@civilnodrustvo.gov.rs
Sajt: www.civilnodrustvo.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KARAĐORĐEVO
21421 KARAĐORĐEVO
IVE ANDRIĆA 63

VOJNA USTANOVA ZA LOVNO ŠUMSKU I POLJOPRIVREDNU DELATNOST

DIREKTOR: (021) 765-107

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD DELIGRAD
18000 NIŠ
MIKE PROTIĆA BBTELEFON: (018) 561-138

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD DUBRAVA
22000 SREMSKA MITROVICA
FRUŠKOGORSKA BBTELEFON: (022) 631-600

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD JAGODINA
35000 JAGODINA
DANILA DIMITRIJEVIĆA BBTELEFON: (035) 471-298

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD PADINSKA SKELA
11213 PADINSKA SKELA
ZRENJANINSKI PUT BBTELEFON: (011) 8871-484

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD SOMBOR
25000 SOMBOR
STAPARSKI PUT 1TELEFON: (025) 412-066

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U POŽAREVCU
12000 POŽAREVAC
ZABELA BBTELEFON: (012) 553-010

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ŠABAC
15000 ŠABAC
STEFANA PRVOVENČANOG BBTELEFON: (015) 370-089

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
11000 BEOGRAD
UGAO CARA DUŠANA I KAPETAN MIŠINETELEFON: (011) 624-324

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA
26300 VRŠAC
PODVRŠANSKA 146

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD, VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA VRŠAC


TELEFON: (013) 800-854
E-mail: aviationacademy@smatsa.rs
Sajt: www.smatsa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
BIRČANINOVA 6KABINET: (011) 3613-654
E-mail: press.mduls@mduls.gov.rs
Sajt: www.mduls.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO FINANSIJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 20CENTRALA: (011) 3613-245
E-mail: press@mfin.gov.rs
Sajt: www.mfin.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26KABINET: (011) 3619-833
E-mail: kabinet@mgsi.gov.rs
Sajt: www.mgsi.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: