FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT-FIMEK
16000 LESKOVAC
KOSTE STAMENKOVIĆA 8

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, VISOKOŠKOLSKA JEDINICA LESKOVAC

TELEFON: (016) 601-699
E-mail: fimekleskovac@gmail.com
Sajt: www.fimek.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 73

VISOKOŠKOLSKA INSTITUCIJA U OBLASTI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA, FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA, BANKARSTVA, POREZA I CARINA, JAVNE UPRAVE, MENADŽMENTA I MARKETINGA

CENTRALA: (011) 3042-300
E-mail: info@bpa.edu.rs
Sajt: www.bpa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ECM-EUROPEAN CENTER FOR MEDICAL RESEARCH AND APPLICATIONS
21000 NOVI SAD
KOSOVSKA 23

EVROPSKI CENTAR ZA MEDICINU DOO

MOBILNI TELEFON: 060 3635-305
E-mail: info@ecmns.eu
Sajt: www.ecmns.eu

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INEP-INSTITUT ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
BANATSKA 31-B

NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DELATNOST IZ OBLASTI BIOLOGIJE, BIOMEDICINE, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, PROIZVODNJA DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA, LABORATORIJSKE ANALIZE

DIREKTOR: (011) 2619-252
E-mail: mail@inep.co.rs
Sajt: www.inep.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INEP-INSTITUT ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE
11000 BEOGRAD
SVETOZARA MARKOVIĆA 44

LABORATORIJA BEOGRAD
NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DELATNOST IZ OBLASTI BIOLOGIJE, BIOMEDICINE, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, PROIZVODNJA DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA, LABORATORIJSKE ANALIZE

TELEFON: (011) 3622-294
E-mail: ineplaboratorija@inep.rs
Sajt: www.inep.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INEP-INSTITUT ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 146

LABORATORIJA SURČIN
NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DELATNOST IZ OBLASTI BIOLOGIJE, BIOMEDICINE, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, PROIZVODNJA DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA, LABORATORIJSKE ANALIZE

TELEFON: (011) 8443-797
Sajt: www.inep.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT DR JOSIF PANČIĆ
11000 BEOGRAD
TADEUŠA KOŠĆUŠKA 1

INSTITUT ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA

DIREKTOR: (011) 3031-650
E-mail: institut@mocbilja.rs
Sajt: www.mocbilja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT DR JOSIF PANČIĆ
26000 PANČEVO
BAVANIŠTANSKI PUT 277

INSTITUT ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA BEOGRAD, SEKTOR PRIVREDE U PANČEVU

TELEFON: (013) 377-768
E-mail: proizvodnja@mocbilja.rs
Sajt: www.mocbilja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CINI
32000 ČAČAK
ULICA 15. BB

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
TERMOTEHNIČKI UREĐAJI ZA ZAGREVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA, OPREMA I UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO I UGOSTITELJSTVO
RADIJATORI ZA KUPATILO, ELEKTRIČNI GREJAČI, ELEKTRIČNI RADIJATORI-KONVEKTORI, BIMETALNI RADIJATORI, RADIJATORI SPECIJALNE NAMENE

TELEFON: (032) 5563-305
E-mail: office@cini.co.rs
Sajt: www.cini.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT MIHAJLO PUPIN
11050 BEOGRAD
VOLGINA 15

DOO BEOGRAD
NAUČNO ISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA U INFORMACIONIM I KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA (ICT)

CENTRALA: (011) 2776-222
E-mail: info@pupin.rs
Sajt: www.institutepupin.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IRITEL
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
BATAJNIČKI PUT 23

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ, PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I PROIZVODNJA U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA

CENTRALA: (011) 3073-400
E-mail: info@iritel.com
Sajt: www.iritel.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LINK GROUP
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
CARA DUŠANA 34

MEĐUNARODNI CENTAR ZA EDUKACIJU I INFORMATIKU
EDUKACIJA (KURSEVI RAČUNARA, ENGLESKOG JEZIKA I MENADŽMENTA), MEĐUNARODNA CERTIFIKACIJA, PROJEKTOVANJE I IMPLEMENTACIJA SOFTVERA ZA POSLOVANJE UOPŠTE

TELEFON: (011) 4011-240
E-mail: marketing@link.co.rs
Sajt: www.link.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU
21000 NOVI SAD
CVEĆARSKA 2TELEFON: (021) 531-020
E-mail: business-academy@neobee.net
Sajt: www.privrednaakademija.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 152-ACENTRALA: (011) 3193-641
E-mail: info@visokatehnicka.edu.rs
Sajt: www.visokatehnicka.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ABC
34000 KRAGUJEVAC
DR ZORANA ĐINĐIĆA 3/2

CENTAR ZA EDUKACIJU IZ OBLASTI STRANIH JEZIKA, RAČUNARA I POSLOVNIH VEŠTINA I USLUGE PREVOĐENJA

TELEFON: (034) 305-298
E-mail: office@abc.edu.rs
Sajt: www.abc.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: