VISOKA GRAĐEVINSKO GEODETSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11000 BEOGRAD
HAJDUK STANKOVA 2TELEFON: (011) 2422-178
E-mail: vggs@sezampro.rs
Sajt: www.vggs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
37000 KRUŠEVAC
KOSANČIĆEVA 36TELEFON: (037) 427-603
E-mail: visahemijska@ptt.rs
Sajt: www.vhts.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11030 BEOGRAD
KNEZA VIŠESLAVA 70CENTRALA: (011) 2543-972
E-mail: info@vhs.edu.rs
Sajt: www.vhs.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
35230 ĆUPRIJA
LOLE RIBARA 1/2OPŠTE INFORMACIJE: (035) 401-140
E-mail: vmscuprija@gmail.com
Sajt: www.vmscuprija.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA MILUTIN MILANKOVIĆ
11040 BEOGRAD
CRNOTRAVSKA 27DIREKTOR: (011) 3530-611
E-mail: office@vmsmmilankovic.edu.rs
Sajt: www.vmsmmilankovic.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
15000 ŠABAC
VOJVODE PUTNIKA 56TELEFON: (015) 344-580
E-mail: vpssa@ptt.rs
Sajt: www.vpssa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
18400 PROKUPLJE
ĆIRILA I METODIJA 1CENTRALA: (027) 324-311
E-mail: vpps@beotel.rs
Sajt: www.vpps.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
18420 BLACE
KRALJA PETRA I 70TELEFON: (027) 371-377
E-mail: info@vpskp.edu.rs
Sajt: www.vpskp.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA LESKOVAC
16000 LESKOVAC
VLADE JOVANOVIĆA 8TELEFON: (016) 254-961
E-mail: mail@vpsle.edu.rs
Sajt: www.vpsle.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
21000 NOVI SAD
VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4CENTRALA: (021) 4854-000
E-mail: vps_info@uns.ac.rs
Sajt: www.vps.ns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA PROF DR RADOMIR BOJKOVIĆ
37000 KRUŠEVAC
TOPLIČINA 12TELEFON: (037) 420-230
E-mail: indmanager@gmail.com
Sajt: www.indmanager.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO
14000 VALJEVO
VUKA KARADŽIĆA 3-ATELEFON: (014) 224-735
Sajt: www.vipos.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK
32000 ČAČAK
GRADSKI PARK 2
E-mail: info@vpscacak.edu.rs
Sajt: www.vpscacak.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
31000 UŽICE
TRG SVETOG SAVE 34TELEFON/TELEFAKS: (031) 512-789
E-mail: vtsuzice@eunet.rs
Sajt: www.vpts.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA SPORTSKA I ZDRAVSTVENA ŠKOLA
11030 BEOGRAD
TOŠE JOVANOVIĆA 11 PC STANKOMSEKRETARIJAT: (011) 7550-051
E-mail: skola@vss.edu.rs
Sajt: www.vss.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: