UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
18000 NIŠ
BULEVAR SVETOG CARA KONSTANTINA 80

VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U NIŠU

TELEFON: (018) 550-111
Sajt: www.uninp.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
26000 PANČEVO
ĐURE JAKŠIĆA 1

VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U PANČEVU

TELEFON: (013) 355-891
Sajt: www.uninp.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET U NOVOM SADU
21000 NOVI SAD
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 5TELEFON: (021) 6350-622
E-mail: rektorat@uns.ac.rs
Sajt: www.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
KOSANČIĆEV VENAC 29

VISOKO OBRAZOVANJE

TELEFON: (011) 2625-166
E-mail: rektorat@arts.bg.ac.rs
Sajt: www.arts.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET UNION
11000 BEOGRAD
KOSANČIĆEV VENAC 2/5CENTRALA: (011) 6304-293
E-mail: sekretarijat@union.edu.rs
Sajt: www.union.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 62-64TELEFON: (011) 2180-271
E-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs
Sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UČITELJSKI FAKULTET
11000 BEOGRAD
KRALJICE NATALIJE 43

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3615-225
E-mail: dekanat@uf.bg.ac.rs
Sajt: www.uf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UČITELJSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU
24000 SUBOTICA
ŠTROSMAJEROVA 11TELEFON: (024) 624-444
E-mail: office@megister.uns.ac.rs
Sajt: www.magister.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UČITELJSKI FAKULTET U UŽICU
31000 UŽICE
TRG SVETOG SAVE 36

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

CENTRALA: (031) 521-952
E-mail: ucfak@ucfu.kg.ac.rs
Sajt: www.ucfu.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UČITELJSKI FAKULTET U VRANJU
17500 VRANJE
PARTIZANSKA 14

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (017) 431-960
Sajt: www.ucfak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VALJEVSKA GIMNAZIJA
14000 VALJEVO
VUKA KARADŽIĆA 3TELEFON: (014) 221-622

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VASA STAJIĆ
11000 BEOGRAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 219

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

TELEFON: (011) 463-975

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VASA STAJIĆ
23305 MOKRIN
SVETOG SAVE 101

OSNOVNA ŠKOLA

TELEFON: (0230) 61-118

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA SMATSA
26300 VRŠAC
PODVRŠANSKA 146TELEFON: (013) 830-185
E-mail: aviationacademy@smatsa.rs
Sajt: www.saa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VEGA M
15000 ŠABAC
KARAĐORĐEVA 30

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
PRUŽANJE USLUGA PISMENOG I USMENOG PREVOĐENJA

TELEFON/TELEFAKS: (015) 343-263
E-mail: vegam@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: