VERIEST VENTURE SERBIA
11070 BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 5-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 6149-302
E-mail: office-bg@veriest-v.com
Sajt: www.veriest-v.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT ŠABAC
15000 ŠABAC
VOJVODE PUTNIKA 54TELEFON/TELEFAKS: (015) 344-556
E-mail: vsisabac@mts.rs
Sajt: www.vsisabac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIMINACIUM
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 35

CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE DOO

TELEFON: (011) 2637-191
Sajt: www.viminacium.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIMINACIUM
12208 KOSTOLAC
STARI KOSTOLAC BB

CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE DOO
ARHEOLOŠKI PARK VIMINACIUM

MOBILNI TELEFON: 062 232-209
E-mail: vimkost@gmail.com
Sajt: www.viminacium.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA BRODARSKA ŠKOLA-VBS
11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37TELEFON: (011) 3690-423
E-mail: info@vbs.edu.rs
Sajt: www.vbs.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA GRAĐEVINSKO GEODETSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11000 BEOGRAD
HAJDUK STANKOVA 2TELEFON: (011) 2422-178
E-mail: vggs@sezampro.rs
Sajt: www.vggs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
37000 KRUŠEVAC
KOSANČIĆEVA 36TELEFON: (037) 427-603
E-mail: visahemijska@ptt.rs
Sajt: www.vhts.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11030 BEOGRAD
KNEZA VIŠESLAVA 70CENTRALA: (011) 2543-972
E-mail: info@vhs.edu.rs
Sajt: www.vhs.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
35230 ĆUPRIJA
LOLE RIBARA 1/2OPŠTE INFORMACIJE: (035) 401-140
E-mail: vmscuprija@gmail.com
Sajt: www.vmscuprija.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA MILUTIN MILANKOVIĆ
11040 BEOGRAD
CRNOTRAVSKA 27DIREKTOR: (011) 3530-611
E-mail: office@vmsmmilankovic.edu.rs
Sajt: www.vmsmmilankovic.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
15000 ŠABAC
VOJVODE PUTNIKA 56TELEFON: (015) 344-580
E-mail: vpssa@ptt.rs
Sajt: www.vpssa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
18400 PROKUPLJE
ĆIRILA I METODIJA 1CENTRALA: (027) 324-311
E-mail: vpps@beotel.rs
Sajt: www.vpps.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
18420 BLACE
KRALJA PETRA I 70TELEFON: (027) 371-377
E-mail: info@vpskp.edu.rs
Sajt: www.vpskp.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA LESKOVAC
16000 LESKOVAC
VLADE JOVANOVIĆA 8TELEFON: (016) 254-961
E-mail: mail@vpsle.edu.rs
Sajt: www.vpsle.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
21000 NOVI SAD
VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4CENTRALA: (021) 4854-000
E-mail: vps_info@uns.ac.rs
Sajt: www.vps.ns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: